Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA Fizikai Tudomanyok Osztálya 2011 evi kozgyulesi eloadasainak meghivoi

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA Fizikai Tudomanyok Osztálya 2011 evi kozgyulesi eloadasainak meghivoi


Chronological Thread 
  • From: Vérten Tímea <verten.timea AT office.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MTA Fizikai Tudomanyok Osztálya 2011 evi kozgyulesi eloadasainak meghivoi
  • Date: Thu, 14 Apr 2011 16:07:35 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ



A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

a

2011. évi MÁJUSI KÖZGYŰLÉSHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TUDOMÁNYOS ELŐADÁSAIRA




2011. május 4. szerda 10 óra



A 2011. évi Fizikai Fődíj és a Fizikai Díjak átadása

Faigel Gyula, az MTA rendes tagja, osztályelnök



Beszámoló a Fizikai Tudományok Osztályának a 2008. évi közgyűlés óta végzett
munkájáról

Előadó: Faigel Gyula, az MTA rendes tagja, osztályelnök



A tudományos bizottságok elnökeinek beszámolói:

Atom- és Molekulafizikai Bizottság: Kürti Jenő, az MTA doktora

Részecskefizikai Bizottság: Forgács Péter, a fizikai tudomány doktora

Magfizikai Bizottság: Kiss Ádám, a fizikai tudomány doktora

Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottság: Czitrovszky Aladár, az MTA doktora

Szilárdtestfizikai Bizottság: Virosztek Attila, a fizikai tudomány doktora

Statisztikus Fizikai Bizottság: Vattay Gábor, az MTA doktora

Sugárvédelmi, Környezetfizikai és Reaktorfizikai Bizottság:

Makai Mihály, az MTA doktora

Csillagászati és Űrfizikai Bizottság: Oláh Katalin Ilona, az MTA doktora

Biofizikai Bizottság: Dér András, az MTA doktora




11.45 A fizika fejlődési irányai



Az ülés elnöke: Faigel Gyula, az MTA rendes tagja, osztályelnök



Új utakon: grafén és grafénszerű anyagok

Biró László Péter, az MTA doktora



A magfizika perspektívái Európában

Krasznahorkay Attila, az MTA doktora



A hadronikus anyag viszkozitása

Jakovác Antal, az MTA doktora



Az ? mezon tömegének csökkenése a RHIC gyorsító nehézion-ütközéseiben
Vértesi Róbert, MSc

Az ülés helye: MTA Székház, Nagyterem

Budapest, V. ker. Roosevelt tér 9. II. em.









2011. május 4. szerda 14. 00 óra


A Fizikai Tudományok Osztálya

Szilárdtestfizikai Bizottságának

tudományos ülése




Újabb eredmények a kondenzált anyagok ?zikájában: grafén




Az ülés elnöke: Virosztek Attila, a fizikai tudomány doktora

a Szilárdtestfizikai Bizottság elnöke





A grafén optikai tulajdonságai

Cserti József, az MTA doktora



Szemcsehatárok grafénban: atomi és elektronszerkezet

Tapasztó Levente, PhD



Hullámcsomag anizotróp terjedése grafénban

Márk Géza, PhD



Grafén alapú hibrid nanoáramkörök

Csonka Szabolcs, PhD



15.20-15.30 Szünet



Spinrelaxáció grafénban

Simon Ferenc, az MTA doktora



Atomi léptékben tökéletes szerkezetű cikcakkos élek előállítása grafénban és
vizsgálatuk

Nemes-Incze Péter, PhD hallgató



Nemegyensúlyi dinamika és populáció inverzió kétrétegű grafénban

Dóra Balázs, PhD





Az ülés helye: MTA Székház, Nagyterem

Budapest, V. ker. Roosevelt tér 9. II. em.











2011. május 5. csütörtök 10 óra



A Fizikai Tudományok Osztálya

és a Műszaki Tudományok Osztálya

együttes tudományos ülése










Rutherford-emléknap

100 éves a Rutherford-kísérlet





Az ülés elnöke: Faigel Gyula, az MTA rendes tagja, a Fizikai Tudományok
Osztályának osztályelnöke



Rutherford aktualitása

Berényi Dénes, az MTA rendes tagja



A Rutherford-visszaszórás és a csatornahatás "karrierje" a mikroelektronikában

Gyulai József, az MTA rendes tagja



Magyar innovációk a Rutherford-visszaszórási technikában

Kótai Endre, a fizikai tudomány kandidátusa



11.30-11.45 Szünet



Ionmikroszkópia

Kertész Zsófia, PhD



Az elemi részek Rutherford-kísérlete

Veres Gábor, PhD




Ebédszünet




Rutherford-emléknap

14 óra 100 éves a magfizika





Az ülés elnöke: Gyulai József, az MTA rendes tagja,

a Műszaki Tudományok Osztályának elnöke




A Fermi-Szilárd-atommáglyától a IV. generációs atomerőművekig

Aszódi Attila, PhD



Rutherford és a százéves magfizika

Bencze Gyula, a fizikai tudomány doktora



A magfizika jelene és jövője Európában

Wolf György, az MTA doktora



15.30-15.45 Szünet



Korszerű magfizikai detektorrendszerek

Molnár József, a műszaki tudomány kandidátusa



Magyarok a világ élvonalában: a proton-neutron párkölcsönhatás

Dombrádi Zsolt, az MTA doktora

Nyakó Barna, a fizikai tudomány kandidátusa



Az ülés helye: MTA Székház, Nagyterem

Budapest, V. ker. Roosevelt tér 9. II. em.

--
Ezen uzenet virusellenorzesen esett at, es virusmentesnek bizonyult.



  • [Fizinfo] MTA Fizikai Tudomanyok Osztálya 2011 evi kozgyulesi eloadasainak meghivoi, Vérten Tímea, 04/14/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page