Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma
  • Date: Fri, 18 Mar 2011 10:37:22 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Kõvári Zsolt (MTA KTM CSKI)

Cím: Differenciális rotáció egy fiatal Nap-hasonmás felszínén

Kivonat:
A V889 Herculis a fiatal Nap hasonmásának is tekinthetõ, gyorsan forgó
aktív csillag (Prot = 1.337d), melyrõl 10 nagyfelbontású optikai spektrum
készült 2006. aug. 13-16. között. Az adatok felhasználásával lehetõség
nyílt a csillag felszínének Doppler-rekonstrukciójára, és a csillag
felszínén mûködõ differenciális rotáció kimutatására. A mért felszíni
nyírás nagysága összhangban áll az elméleti jóslatokkal, és jól
illeszkedik más empirikus összefüggésekhez, ugyanakkor kérdéseket is
felvet a különbözõ inverz felszín-rekonstrukciós eljárásokkal
kapcsolatban.

Az elõadás idõpontja: 2011. március 24., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page