Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 28 Jan 2011 13:13:18 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2011. február 3-án, csütörtökön 11:00-kor

Tüttő István
(MTA SZFKI)

Fizikai Nobel Díj 2010: Grafén


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat
A szénatom egyedülálló tulajdonsága, hogy a külső négy elektronja sp2
-sp3 hibridizációra képes, ennek a következménye a szénvegyületek igen
nagy gazdagsága. A szén különböző, alacsony dimenziós kristálytani
módosulatain (fullerének, nanocsövek) már több évtizede igen intenzív
kutatások folynak. A grafén mint a grafit egy síkja sokáig csak elméleti
érdekességnek tűnt, de 2004-ben sikerült meglepően egyszerű módszerrel
előállítani. Az ezt követő hatalmas érdeklődés oka nagyon egyszerű. A
grafén alacsony energiás gerjesztései kétdimenziós, zérustömegű Dirac
fermionokként írhatóak le, így például a QED eredményeinek mérésére nyílik
lehetőség alacsony energián. Az előadásban összefoglalom a grafén
legfontosabb fizikai tulajdonságait. A kísérleti eredmények közül
részletesebben tárgyalom a kvantált Hall effektus, a Klein paradoxon és az
ARPES mérések eredményeit. Végül röviden áttekintem, hogy elméleti
szempontból milyen problémák várnak megoldásra.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page