Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Sun, 23 Jan 2011 19:06:59 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2011. január 27-én, csütörtökön 11:00-kor

Fényes Tibor
(Atomki)

A hadronok fizikája


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Vázlat:

A HADRONOK FIZIKÁJA
(Eredmények, fejlődési irányok)

I. BEVEZETÉS
A hadronok a legegyszerűbb kvarkokból felépülő részecskék
Alapvető információt szolgáltatnak a QCD-potenciálra és a
és a komplexebb rendszerekre

II. A HADRONOK SZERKEZETE
A proton szerkezete nagyenergiájú szóráskísérletekből
Spinviszonyok

III. A HADRONOK GERJESZTETT ÁLLAPOTAI
Kísérleti vizsgálati módszerek
Mezonok: kísérleti eredmények és értelmezésük
Barionok: kísérleti eredmények és értelmezésük

IV. RÁCS-QCD-SZÁMITÁSOK
A módszer
Eredmények: hadrontömegek, gerjesztési nívók
gluonlabdák, hibridek, mezonmolekulák

V. A HADRONOK KÖLCSÖNHATÁSAI
Néhány eredmény
Relatív kvarktömegek a királis perturbációs elméletből

VI. ÖSSZEGZÉS, KUTATÁSI IRÁNYOK
Az elért eredmények, nyitott kérdések
Áttekintés a hadronfizikai laboratóriumokról


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page