Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fizika Napja 2011 - Szeged

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fizika Napja 2011 - Szeged


Chronological Thread 
  • From: Szalai Tamás <szalaitom AT gmail.com>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizika Napja 2011 - Szeged
  • Date: Sat, 22 Jan 2011 19:05:50 +0100
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to :content-type:content-transfer-encoding; b=sBe0FdmrBBhB/5X++k63jYtWDoQaSub9FeESevXmwoexnD8QqpLiAehilm9RsoIGuq osQJmloKT0rBnLSkqko9GKTWN6BTJQAoTI8e6NlTukPNaCjWzvdPvirTTiE5s9WiGgj1 Za66pGI+QlgethBtoRF7bnwaw1l61Ow2OpvLk=
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

A Szegedi Tudományegyetem Fizikus Tanszékcsoportja szervezésében
idén is megrendezésre kerül "A FIZIKA NAPJA" c. program, melynek
időpontja 2011. január 29. (szombat), 9-13 óra.
Az egyetemi felújítások miatt az idei helyszín, az SZTE Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Boldogasszony sugárút 6. szám alatti épülete lesz.

A látogatóknak bemutatjuk a Tanszékcsoportunkon, valamint együttműködő
intézetekben (MTA Szegedi Biológiai Központ; Orvosi Fizikai és Orvosi
Informatikai Intézet) folyó kutatásokat és ezek alkalmazásait a
mindennapi életben (az ipartól az orvostudományig).
A programot előadások, valamint látványos és kipróbálható kísérletek
színesítik, de az SZTE-n folyó fizikaképzéssel kapcsolatban is
részletes információkkal szolgálunk.

Célunk, hogy az érdeklődők, különösen a középiskolás korosztály tagjai
előtt feltáruljon a fizikai kutatások szépsége, mindennapi életünk és
a a tudományok egyre szorosabb összefonódása, valamint a
természettudományos végzettség által kínált (kutatói és ipari)
karrierlehetőségek választéka.

A részletes program:
9.00 - 13.00: Kutatói és kísérletes standok látogatása (folyamatos)
9.30 - 10.00: Lézerek: múlt, jelen, jövő (Dr. Szabó Gábor akadémikus előadása)
10.30 - 11.00: A hallás fizikája (Dr. Bari Ferenc egyetemi tanár előadása)
11.30 - 12.00: Technikai újdonságok (Dr. Benkő Zsolt főiskolai tanár előadása)
12.15: Kvíznyeremények és egyéb díjak átadása

További részletes információk a
www.physx.u-szeged.hu weboldalon lesznek elérhetőek, valamint a
kapcsolattartói e-mail címen
(szaszi AT titan.physx.u-szeged.hu)
is kérhetőek.

A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak!

Üdvözlettel:

Szalai Tamás
PhD-hallgató, kapcsolattartó
SZTE Fizikus Tanszékcsoport  • [Fizinfo] Fizika Napja 2011 - Szeged, Szalai Tamás, 01/22/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page