Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Megemlékezés Vargha Domokosnéról

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Megemlékezés Vargha Domokosnéról


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peterne <kiraly AT mail.kfki.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Megemlékezés Vargha Domokosnéról
  • Date: Sat, 9 Oct 2010 20:51:29 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Date: Sat, 9 Oct 2010 19:01:27 +0200
From: Andras Holl
<holl AT konkoly.hu>


MEGEMLÉKEZÉS

2010 augusztus 8.-án, életének 80. évében meghalt Vargha Domokosné
Stolte Magdolna, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Kutatóintézetének nyugalmazott könyvtárosa.

Vargha Magda 1965-től, harmincöt éven át volt a Csillagda könyvtárosa.
Munkája és személyisége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az általa
vezetett könyvtár magas szinten szolgálhassa ki a kutatók szükségleteit
és kivívja a külföldi vendégek elismerését is.

A könyvtár régi könyvei, a könyvekben található bejegyzések, jegyzetek,
dedikációk keltették fel az érdeklődését a csillagászat története
iránt. Tudománytörténeti munkája során cikkeket, valamint monográfiákat
publikált Weiss Ferenc, Zách Xavér Ferenc, Pasquich János, Tittel Pál,
Albert Ferenc, Nagy Károly, Konkoly Thege Miklós és Kövesligethy Radó
életéről és munkájáról. Közleményeiben, könyveiben mindig
publikálatlan, sokszor bravúros nyomozással felkutatott forrásanyagokra
támaszkodott, és tanulmányainak szereplőit a rá jellemző személyes
perspektívából mutatta be.

Vargha Magda előadott a csillagászati intézmények könyvtárosainak első
nemzetközi konferenciáján Washingtonban 1988-ban (Library and
Information Services in Astronomy), majd részt vett több következő LISA
konferencián is. Tudománytörténeti munkájának elismeréseként tagja lett
a Nemzetközi Csillagászati Unió Csillagászattörténeti Kommissziójának.
Tagja volt továbbá az Astronomische Gesellschaft Csillagászattörténeti
Munkacsoportjának. Nemzetközi konferenciákat maga is szervezett, mint
az 1999-es, tihanyi "One Hundred Years of Observational Astronomy and
Astrophysics: Hommage to Miklos Konkoly Thege", vagy a 2004
szeptemberében Budapesten, az Akadémián megrendezett "The European
Scientist - Symposium on the era and the work of Franz Xaver von Zach
(1754-1832)".

Népszerű csillagászattörténeti írásait olvashatjuk az Élet és Tudomány,
a Természet Világa, a Magyar Tudomány számaiban. Több munkája
megtalálható az Interneten a "Magyar természettudományi és
tudománytörténeti dokumentumok" (http://www.kfki.hu/tudtor/) között,
illetve a "História - Tudósnaptár"
(http://www.kfki.hu/physics/historia/) hivatkozásain keresztül.

Holl András

  • [Fizinfo] Megemlékezés Vargha Domokosnéról, Kiraly Peterne, 10/09/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page