Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Tue, 28 Sep 2010 09:39:58 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Szathmáry Eörs, Horváth András, Kereszturi Ákos, Sik András
(Collegium Budapest Institute for Advanced Study)

Cím: Az élet sója a Marson

Kivonat:
Napjainkra kiderült, hogy egyes extrém földi életformák korábban
kibírhatatlannak tartott viszonyokat is tolerálnak . ennek megfelelõen
akár a Mars felszínén is megélhetnek. A vörös bolygó pólus közeli
területein, ahol csak télen fordul elõ jégtakaró, talán megfelelõ
viszonyok vannak erõsen alkalmazkodott, egyszerû életformák számára. A
Collegium Budapest intézetben az ESA támogatásával mûködõ Mars
Asztrobiológiai Kutatócsoport ezeket a térségeket vizsgálja. Az itt
található úgynevezett sötét dûnefoltok tavasszal nedvességet, a napfény
elnyelése révén a környezõ területnél magasabb hõmérsékletet biztosítanak
az esetleges életformáknak. A bolygón elõforduló sók révén a folyékony
fázis nulla Celsius-fok alatt is elõfordul, illetve a sók magasabb
hõmérsékleten is sokáig visszatartják a nedvességet. A csoport által
vizsgált földi analógiák alapján 2-3 milliméter mélyen a marsi dûnék
szemcseközi tereiben az esetleges élõlények az UV sugárzástól védve
vannak, ugyanakkor elég fényt kapnak a fotoszintézishez.
Az elõadáson a csoport legújabb eredményei kerülnek bemutatásra, hangsúlyt
fektetve a folyásos alakzatokra, a vízjég színképi azonosítására, és a
vizsgált extrém földi életformák Mars-releváns túlélési stratégiáira, a
hideg, a sugárzás és az agresszív oxidánsok tolerálására.

Az elõadás idõpontja: 2010. szeptember 30., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page