Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ismételt álláshírdetés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ismételt álláshírdetés


Chronological Thread 
  • From: Judit Fidy <judit.fidy AT eok.sote.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ismételt álláshírdetés
  • Date: Thu, 09 Sep 2010 14:44:42 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MTA kutatócsoport Biofizikai Részlegébe felvételt hírdetünk az alábbiak szerint:

_Feladat:_ DNS hibajavító mechanizmusokban szerepet játszó fehérje-asszociációs jelenségek követése dinamikus fényszórásméréssel, fluoreszcencia spektroszkópiai és mikroszkópiai módszerekkel. Kísérleti kutatómunka, mérések végzése, számítógépes kiértékelés, modellillesztés.
_Elvárások:_ fizikai mérésekhez szükséges alapvető készségek, precizitás, alap szintű biokémiai ismeretek, számítógépes felhasználói ismeretek ( fehérje szerkezeti adatbázisok kezelése előnyt jelent ).
_Célcsoport_: frissen végzett diplomások, fizikusok, biofizikusok, biomérnökök, mérnök-fizikusok, akik kutató munka iránt érdeklődnek és tervezik a jövőben PhD képzésben való részvételüket.
_Fizetés:_ közalkalmazotti bértábla szerint. A szerződéses állásnak 2011 dec. 31-ig van anyagi fedezete. Eredményes munka esetén azonban az állás anyagi háttere tovább is biztosítható.
_Kapcsolattartó_: Dr. Fidy Judit egyetemi tanár, judit.fidy AT eok.sote.hu, +36-20-825 9995

--
Professor Judit Fidy, PhD, D.Sc. Dr. Med. habil.
Department of Biophysics and Radiation Biology
Faculty of General Medicine
Basic Research Center
Semmelweis University Budapest
1094 Tűzoltó utca 37-47

Phone: 36-20-825-9995
36-1-459 1500/ ext.60223


  • [Fizinfo] ismételt álláshírdetés, Judit Fidy, 09/09/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page