Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo Mihaly Laszlo szekfoglalojara (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo Mihaly Laszlo szekfoglalojara (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT mail.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo Mihaly Laszlo szekfoglalojara (fwd)
  • Date: Thu, 9 Sep 2010 15:14:56 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

From: fizika
<fizika AT office.mta.hu>

A MAGYAR TUDOMáNYOS AKADÉMIA FIZIKAI TUDOMáNYOK OSZTáLYA

tisztelettel meghívja Önt

  MIHÁLY LÁSZLÓ
az MTA külső tagja

Rendezett elektronok: mágnesek, szupravezetők és
töltéssűrűség-hullámok

címmel tartandó székfoglaló előadására

AZ ELőADáS IDEJE: 2010. SZEPTEMBER 29. (SZERDA) 14.00 óRA

AZ ELőADáS HELYE: MTA SZéKHáZ NAGYTEREM
(Budapest V. ker. Roosevelt tér 9. II. emelet)

--------------------------------------------  • [Fizinfo] Meghivo Mihaly Laszlo szekfoglalojara (fwd), Szalay Kati, 09/09/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page