Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett


Chronological Thread 
  • From: Dunai Daniel <dunai AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett
  • Date: Thu, 9 Sep 2010 14:12:23 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: KFKI RMKI

Pályázati felhívás a Simonyi Károly Emlékplakett elnyerésére


A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége 2007. februárjában Simonyi Károly
Emlékplakettet alapított a fúziós plazmafizikai kutatásokban,
és/vagy a fúziós technológiai fejlesztésekben kiemelkedo teljesítményt
nyújtó magyar szakemberek elismerésére. A Simonyi Károly Emlékplakettre lehet
pályázni és jelöltet állítani. A díjra bárki jelölhet arra alkalmasnak ítélt
személyt.
2010-ben a díjra 35 év alatti magyar kutatók pályázhatnak vagy
jelölhetőek.
A Díj Alapító Okirata olvasható az Interneten.
( http://www.reak.bme.hu/mnt/Simonyidij/Simonyi_Alapokirat.pdf )
A Simonyi Károly Emlékplakett mellé 2010-ben 100 000,- Ft egyszeri tudományos
ösztöndíjat ad
a Magyar Nukleáris Társaság.

A pályázat tartalmi és formai részletei:
Személyenként évente egy pályázat nyújtható be.
A pályázatnak, illetve jelölésnek röviden,
de megfelelo hivatkozásokkal ellátva, tartalmaznia kell a pályázó,
illetve jelölt által elért legfontosabb eredmények áttekintését.
Pályázás esetén a legfontosabb eredményeket bizonyító tudományos
publikációkat is csatolni kell.
A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje
2010. október 15.

A pályázat benyújtási címe
dunai AT rmki.kfki.hu
.
(A pályázat illetve jelölés beérkezésérol
minden esetben visszajelzést küldünk. Amennyiben nem érkezik visszajelzés,
a pályázat nem érkezett be.)

A pályázatokat a Társaság Elnöksége által felkért Kuratórium értékeli.

A Simonyi Károly Emlékplakett átadására a 2010 végén megrendezésre kerülo
Ünnepi Közgyulésen kerül sor.

A Kuratórium a döntésérol 2010. november 15-ig értesíti a díjazottat,
akinek, – amennyiben személyesen nem nyújtott be pályázatot, –
nyilatkoznia kell az Emlékplakett elfogadásáról.
A díjazott a pályázat benyújtásával ill. az Emlékplakett elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy
neve és az Emlékplakett odaítélését eredményezo munkásságának rövid
ismertetése,
illetve pályázata felkerüljön a Magyar Nukleáris Társaság által gondozott
honlapra,
a Magyar Nukleáris Társaság Ünnepi Közgyulésén vagy az ahhoz kapcsolódó
szimpóziumon,
egy magyar nyelven tartott eloadás keretében ismerteti azokat a legfontosabb
eredményeket,
amelyek alapján a díjat elnyerte.

Dunai Dániel,
A Magyar Nukleáris Társaság Fúziós Szakcsoport titkára

--------------------------------------------------------
Daniel Dunai
KFKI-Research Institute for Particle and Nuclear Physics
Letters: P.O.B. 49, H-1525, Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 3922222/1333
Fax: (36 1) 3922598
E-mail:
dunai AT rmki.kfki.hu
--------------------------------------------------------
  • [Fizinfo] Simonyi Károly Emlékplakett, Dunai Daniel, 09/09/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page