Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 12 Mar 2010 13:46:38 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

**********************************
Helyszín: 2.54
Novobátzky-terem
**********************************

2010. március 17.
szerda 11 óra

Takács Gábor

ELTE TTK Fizikai Intézet
Elméleti Fizika Tanszék"Erõ a vákuumból: a Casimir-effektus"

60 éve, hogy Casimir leírta a róla elnevezett effektust, amely eredeti
formájában két tökéletesen vezetõ fémlap között vákuumban fellépõ
vonzóerõt jelent. Ez a jelenség a fizikai vákuum dinamikus jellegére
világít rá. Majdnem ötven évnek kellett eltelnie, mire Lamoreaux
kísérletei révén Casimir jóslata laboratóriumi igazolást nyert, és ezzel
az egész terület rohamos fejlõdésnek indult. Az elõadásban (a téma
kiterjedt volta szükségképpen részleges) betekintést adok a Casimir-
effektussal kapcsolatos ismereteink jelenlegi állásába.

1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1A, Északi tömb

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page