Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 05 Mar 2010 11:30:59 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

**********************************
Helyszín: 2.54
Novobátzky-terem
**********************************

2010. március 10.
szerda 11 óra

Bajnok Zoltán

ELTE TTK Fizikai Intézet
Elméleti Fizika Tanszék"A kétdimenziós Coulomb-gáz és a sine--Gordon modell"


Az elektromágneses kölcsönhatás egyike a négy alapvetõ kölcsönhatásnak.
A kémia, a biológia és a szilárdtestfizika hétköznapi alkalmazásaiban a
másik három kölcsönhatás legtöbbször eltörpül mellette. A kísérletileg
releváns hõmérsékletek egy széles tartományában a kvantumos és
relativisztikus effektusok szintén elhanyagolhatóak, és a rendszer olyan
töltött részecskék összeségének tekinthetõ, melyek csak a Coulomb-
potenciálon keresztül hatnak kölcsön.
A Coulomb-rendszerek egyensúlyi statisztikus fizikáját tradicionálisan
a Debye--Hückel vagy a Poisson--Boltzman közelítésben vizsgálják. Ezen
átlagtérelméletek szigorúan véve csak végtelen hõmérsékletek esetén
egzaktak, és a véges hõmérsékletre történõ kiterjesztés során plauzibilis,
de szigorúan nem alátámasztott feltevésekkel élnek (renormalizált töltés,
árnyékolási hossz, stb.). Ezek ellenõrzéséhez egzaktul megoldható
modellekre van szükségünk.
Mivel egyetlen háromdimenziós Coulomb-rendszer sem oldható meg egzaktul,
így egy elfogadható stratégia olyan egyszerûsített modellt keresni, amely
megõrzi a kölcsönhatás Coulomb-természetét és emellett megoldható. Bizonyos
kétdimenziós Coulomb-rendszerek logaritmikus párkölcsönhatással pontosan
ilyenek.
Az egységnyi pozitív és negatív töltések Coulomb-gáza például ekvivalens
az (1+1) dimenziós kvantum sine--Gordon modellel. Habár a sine--Gordon
modellrõl régóta ismert volt integrálhatósága, egzakt explicit megoldása
1995-ig váratott magára. Ezen eredmények felhasználásával a Coulomb-gáz
termodinamikai tulajdonságai meghatározhatóak.
Elõadásomban ismertetem a kvantumos sine--Gordon modell és a Coulomb-gázok
kapcsolatát, bemutatom az elsõ egzaktul megoldott két dimenziós folyadékot,
és a kapcsolatot kiterjesztem a peremes sine--Gordon modell és a
kétdimenziós elektromos kettõsréteg kapcsolatára.

1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1A, Északi tömb

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page