Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 12 Mar 2010 10:00:18 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Holl András

Cím: A jövõ könyvtára - a könyvtár jövõje

Kivonat:
Az elektronikus újságok másfél évtizeddel ezelõtt jelentek meg. Mára
elterjedt, szinte kizárólagossá vált használatuk. A nyomtatott változat
megmaradt - de már láthatjuk jeleit a visszaszorulásának. Mit hoz vajon a
jövõ? Hogy változik a csillagászati könyvtárak szerepe? Hogy viszonyul a
csillagász-könyvtáros és a kiadói szakma ezekhez a változásokhoz?

Az elõadás idõpontja: 2010. március 18., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.


Patkós László s.k.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page