Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 26 Mar 2010 11:06:43 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumáraElõadó: Kiss László, MTA KTM CSKI

Cím: Távolságmérés vörös óriáscsillagokkal

Kivonat:
A vörös óriáscsillagok alkotják legtöbb galaxis csillagpopulációjának a
közeli infravörös tartományban legfényesebb komponensét. Ennek
köszönhetõen a távolságmérési potenciáljuk igen nagy, hiszen alkalmasan
megválasztott fotometriai sávokban a cefeidák abszolút fényességét is több
magnitúdóval felülmúlják. Jelen elõadásban röviden áttekintem a vörös
óriások periódus-fényesség-relációival kapcsolatos legújabb eredményeket
és a vonatkozó izgalmas kutatási irányokat, illetve kitérek a vörös
óriáság tetejének egy friss luminozitás-kalibrációjára. Utóbbi példa
egyben meggyõzõen illusztrálja a Hipparcos-adatok új redukciójának
megbízhatóságát.

Az elõadás idõpontja: 2010. április 1., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.


Patkós László s.k.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page