Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 27 Nov 2009 16:21:00 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

**********************************
Helyszín: -1.63-as terem
**********************************

2009. december 2.
szerda 11 óra

Tasnádi Péter

Meteorológiai Tanszék
ELTE

"Zivatarok és fejlõdésük"

Az elõadás röviden összefoglalja a zivatarfelhõk tulajdonságait és vázolja
a fejlõdésük lehetõségeit (cellás szerkezet, squall line, szupercella).
Foglalkozik a konvekció és a szélnyírás szerepével. Bemutatja a felhõk
leírásának meteorológiában használt eszközeit (ferde diagram,
sebességhodográf, CAPE). Az elméleti anyagot a COMET program keretében
kifejlesztett animációk illusztrálják.


1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1A, Északi tömb

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page