Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 27 Nov 2009 16:07:00 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

**********************************

RENDKÍVÜLI SZEMINÁRIUM

HELYESBÍTÉS

**********************************

A rendkívüli szeminárium idõpontja az elõzõ hirdetményben rosszul szerepel
A helyes idõpont:

2009. december 1.
kedd 15 óra

**********************************
Helyszín: 1.115 Tanácsterem
**********************************

Forgács Gábor

Department of Physics, Biology and Biomedical Engineering
University of Missouri


Biomechanika különbözõ skálán: az intracelluláristól a kifejlett szervezetig

Az elõadás a biomechanika rövid áttekintése. A biomechanika jelentõségét
specifikus alkalmazások és technikák tárgyalásával illusztráljuk.
Kihangsúlyozzuk az alkalmazások biológiai relevanciáját. Így a
szubcelluláris skálán a sejt belsejének viszkoelasztikus tulajdonságait
tanulmányozzuk mágneses csipesz segítségével és az eredményeket petesejtek
egy új fagyasztási technológiájának kidolgozására használjuk. Sejtszinten
atomerõ mikroszkópot és mágneses csipeszt használunk annak megértésére,
hogyan hagyják el fehér vérsejtek és tumor sejtek a keringési rendszert
immunreakciók illetve metasztatikus invázió során. Multicelluláris és
szöveti szinten speciális tenziometriát alkalmazunk sejtadhézió
tanulmányozására. Végül a szervezet szintjén ismertetjük az "organ printing"
néven elterjedt, biomechanikán alapuló eljárást, meghatározott
geometriával és funkcionalitással rendelkezõ élõ struktúrák kialakítására.


1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1A, Északi tömb

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page