Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó, 2009-es Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskola, 2009 november 30. - december 4.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Meghívó, 2009-es Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskola, 2009 november 30. - december 4.


Chronological Thread 
  • From: Csorgo Tamas <csorgo AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó, 2009-es Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskola, 2009 november 30. - december 4.
  • Date: Fri, 27 Nov 2009 17:55:26 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Tisztelt Kollégák!

Fel szeretnénk hívni a figyelmeteket a 2009 november 30-tól december 4-ig
megrendezésre kerülő, sorrendben 9. Zimányi Nehézion-fizikai Téli
Iskolánkra.

Idei iskolánk különlegesen izgalmas időpontban kerül megrendezésre: idén tavasszal a teljesen kiépült Japánban a J-PARC gyorsítókomplexum, a korábbi neutron és müon nyalábokat idén tavasszal kaon és neutrínó nyalábokkal egészítve ki; a brookhaveni RHIC gyorsító teljes gőzzel halad a RHIC-II program végrehajtásában, idén kezdi meg a QCD kritikus pontjának
feltérképezésére irányuló programját; végezetül néhány napja sikeresen újra indult az Európai Részecske és Magfizikai Kutató Intézetben, a CERN-ben az LHC gyorsító, megtörténtek az első proton-proton ütközések,
egyenlőre az előgyorsítási, injektálási energián.

Ezeknek az izgalmas híreknek megfelelően idei iskolánk fő céljai a következőek:

- áttekinteni a nehézion-fizika és a kapcsolódó részecskefizika
2009 során elért új eredményeit;

- elmélyíteni az erősen kölcsönható anyag fázisszerkezetét tanulmányozó
kísérleti és elméleti kutatók közötti együttműködést;

- fenntartani az USA Brookhaveni Nemzeti Kutatóintézet (BNL)
RHIC gyorsító PHENIX kísérletben, a Debreceni Egyetem, az ELTE és a
KFKI RMKI kutatói által létrehozott PHENIX-Magyarország együttműködést,
hozzájárulva az egyetemek és a kutatóintézetek közötti kapcsolatok
erősítéséhez;

- elmélyíteni kapcsolatainkat a CERN LHC gyorsító kísérleteivel,
különös tekintettel az ALICE, a CMS és a TOTEM LHC kísérletekben való
magyar intézményes bekapcsolódásra és az LHC újraindításával kapcsolatos legújabb fejleményekre;

- áttekinteni a relativisztikus hidrodinamikai kutatások legújabb egzakt
eredményeit, valamint

- korrelációk és fluktuációk kutatásainak legújabb eredményeit a
részecskefizikában és a nehézion fizikában;

- megnyitni a RHIC Téli Iskolát a hazai és a külföldi diákok előtt,
követve a 2003-ban kialakított formát és szokásokat (idén is számos külföldi PhD hallgatót várunk).

A legfontosabb tudnivalókat (előadók listája, az előzetes program,
praktikus információk stb.) az Iskola honlapja foglalja össze,

http://zimanyischool.kfki.hu/09/

A diákok részvételét bátorítjuk, számukra regisztrációs díjat nem
számítunk fel. PhD-vel rendelkező aktív kutatók számára Iskolánk önköltséges regisztrációs díja 13500 Ft + ÁFA.

Végezetül néhány örömhír:

Idei Iskolánk leginkább kiemelkedő előadója a világhírű NAGAMIYA Shoji
professzor úr, a
J-PARC, a Japán Proton Gyorsító Kutatási Komplex igazgatója. Előadása
a Zimányi Iskola záró rendezvényeként a KFKI RMKI Intézeti szemináriuma
keretében is
meghirdetésre kerül.

Kiemelt előadónk Atsushi Nakamura professzor úr is a Hiroshima Egyetemről
Japánból, aki a rács QCD számításai legújabb eredményeit ismerteti. A Zimányi
Iskolán
tartandó előadását az ELFT Részecskefizikai Szemináriumaként is
meghirdettettük,
melyre az ELTE TTK -n kerül sor, Budapest XI Pázmány P. sétány 1/A helyszínen,
várhatóan a Kari Tanácsteremben (7.22).

Kiemelt előadónk továbbá Roy Lacey, az SUNY Stony Brook professzora, aki
előadásában
összefoglalja a RHIC gyorsító méréseit, elemezve a RHIC Au+Au ütközéseiben
felfeldezett,
korábban kvark-gluon plazmaként is ismert tökéletes folyadék transzport tulajdonságait mielőtt az LHC eredményei a kialakult képet további részletekkel gazdagítanák.
Előadására a KFKI RMKI 3. ép 2. em Tanácstermében kerül sor, november 30-án
hétfőn délután 14:00-kor.

A részletesebb programot a következó oldal tartalmazza:

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=74919

Végezetül egy igen friss örömhír: Idei iskolánkat, különös tekintettel Nagamiya professzor úr előadására
és a J-PARC részecskegyorsító komplexum potenciális jelentőségére,
a magyarországi Japán Nagykövetség bíráló bizottsága elfogadta
és regisztrálta a "Japán-Magyar Jubileumi Év 2009" hivatalos programjai
között.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Csörgő Tamás és szervezőbizottság: Biró Tamás, Csanád Máté, Nagy I. Márton,
Patkós András és Vértesi Róbert

  • [Fizinfo] Meghívó, 2009-es Zimányi Nehézionfizikai Téli Iskola, 2009 november 30. - december 4., Csorgo Tamas, 11/27/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page