Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 30 Oct 2009 10:30:33 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghivó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Idén lenne 75 éves Paál György csillagász és fizikus,
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet kutatójára, a kozmológusra
emlékezik:

Almár Iván: "Emlékeim Paál Györgyrõl"

Lukács Béla: "Együtt dolgozni Gyurkával"”

Horváth István: "Kozmológiai kutatások és máig tartó hatásaik"”

címmel, 15-15 percben az intézeti szeminárium keretében.

Kivonat:
Paál György, a csillagász és fizikus, 75 éve, Szilveszter napján
született. Szakmai pályáját az 50-es évek végén kezdte, galaxishalmazok
majd kvazárok vizsgálatával - részben a Palomar Sky Atlas-on végzett saját
galaxisszámlálásai alapján. Ekkor a nemzetközi tudományos kapcsolatok
idehaza még nehézkesek voltak. A 70-es években a kvazárok bizonyos
vöröseltolódásoknál való sûrûsödésébõl arra gondolt, hogy az Univerzum
talán nem triviális topológiájú. Ez akkoriban eléggé kalandos (bár az
Általános Relativitáselméletben nem meglepõ) feltevés volt. A 70-es évek
második felében ezt a megfigyelési tényt a fejlõdés lehetséges
következményeként interpretálta.
A 80-as években, elõször a Nagy Egyesítés eljövetelével, majd a
Relativisztikus Kvantumgravitáció megsejtésével a gondolat már nem volt
annyira kalandos: talán a Planck-idõ táji események késõi nyomait látjuk a
kvazáreloszlásban. Paál György 1983-ban bekapcsolódott a Nagy Egyesítés
kozmológiai alkalmazásainak vizsgálatába, amely számos publikációhoz
vezetett. Sajnos eközben, 1987-ben, egy kezelhetõ de ma még
gyógyíthatatlan súlyos betegségbe esett, amibõl ugyan, orvosai és felesége
gondos munkájának tulajdoníthatóan, elkezdett felépülni, és újra
munkaképessé vált, de e munka közben 1992. márciusában hirtelen elhunyt.

Az elõadás idõpontja: 2009. november 5, csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Patkós László s.k.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page