Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 2 Oct 2009 12:31:06 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2009. október 8-án, csütörtökön 11:00-kor

Bíró Tamás
(RMKI)

Viták a relativisztikus hőmérsékletről

címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
A relativisztikus hidrodinamika alapján javaslunk egy új
megközelitést a termodinamikához, különösen a Gibbs-relációhoz. A hő
relativisztikus általánosítása alapján új szempontokat adunk egy régi
vitának: hogyan transzformálódik a hőmérséklet relativisztikusan mozgó
testek esetén.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page