Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 2 Oct 2009 11:23:02 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghivó

az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára


Elõadó: Klagyivik Péter, Szabados László

Cím: "A cefeidák pulzációs amplitúdóinak vizsgálata"

Kivonat:

A cefeidák periódus-fényesség relációja az extragalaktikus távolságskála
alappillére. De nem ez az egyetlen összefüggés a cefeidák fizikai
paraméterei között, azonban a további relációk manapság kevés figyelmet
kapnak. A pulzációs amplitúdókra vonatkozó összefüggéseket részletesen
legutóbb az 1970-es években vizsgálták. Azóta rengeteg új fotometriai
észlelés született, melyeket felhasználva érdemes újra megvizsgálni a
pulzációs amplitúdó viselkedését. Továbbá jelenleg már több mint 200
csillagról áll rendelkezésre nagy felbontású spektroszkópiai mérésekkel
meghatározott kémiai összetétel, így lehetõvé vált az amplitúdó
fémtartalomfüggésének alaposabb vizsgálata is.

Megvizsgáltuk hogyan viselkednek a galaktikus cefeidák amplitúdói és a
különféle fotometriai sávokban mért amplitúdók arányai, valamint az
amplitúdók hullámhosszfüggése. Ezeken kívül egyes csillagoknál kísérõ
jelenlétére utaló jeleket is találtunk a fotometriai amplitúdók arányai és
hullámhosszfüggése alapján. A rövid és hosszú periódusú cefeidákat
elválasztó, régóta gyanított dichotómia a pulzációs amplitúdó
viselkedésében is látszik, de a határ log P = 1,02-nál van az eddig
kényelmi szempontok alapján feltételezett log P = 1,0 érték helyett.

Az elõadás idõpontja: 2009. október 8, csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Patkós László s.k.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page