Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] állás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] állás


Chronological Thread 
  • From: Judit Fidy <judit.fidy AT eok.sote.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] állás
  • Date: Fri, 19 Jun 2009 13:01:53 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Molekuláris biofizikai témakörben PhD hallgatói, posztdoktori, tudományos főmunkatársi állások (2), budapesti egyetemen működő akadémiai kutatócsoportban. A határozott (2.5 év) idejű munkaszerződés lejárta esetén az álláslehetőség folytonossága más módon biztosítható.
Téma: homológ rekombinációban alapvető szerepet játszó rekombináz enzim és a DNS kölcsönhatásában döntő szerepet játszó szerkezeti és mechanikai paraméterek valamint kölcsönható regulátorok felderítése. Módszerek: molekuláris biológia-genetika, optikai abszorpciós és lumineszcencia spektroszkópia, IR spektroszkópia, kalorimetria, dinamikus fényszórás, AFM, optikai csipesz, fluoreszcencia mikroszkópia (egy-molekula módszerek is), molekuladinamikai szimuláció. A feladatkör magában foglal oktatási feladatokat is: 2.5 óra/hét laboratóriumi gyakorlat vezetése biostatisztikából és/vagy biofizikából magyar és angol v. német nyelven, alkalmanként előadások megtartása.
Jelentkezés: eva.stein AT eok.sote.hu írásban életrajzzal, és érdeklődési terület megjelölésével, vagy telefonon:
459-1500/60223, 20-825 9995

--
Professor Judit Fidy, PhD, D.Sc. Dr. Med. habil.
Department of Biophysics and Radiation Biology
Faculty of General Medicine
Basic Research Center
Semmelweis University Budapest
1094 Tűzoltó utca 37-47

Phone: 36-20-825-9995
36-1-459 1500/ ext.60223


  • [Fizinfo] állás, Judit Fidy, 06/19/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page