Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ATV matematikai feladvány

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ATV matematikai feladvány


Chronological Thread 
  • From: Hraskó Gábor <gabor AT hrasko.com>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ATV matematikai feladvány
  • Date: Thu, 18 Jun 2009 08:46:04 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Nem bírtam tovább az intellektuális stresszt, és megírtam az alábbi levelet.
A következményekről majd beszámolok.

Gábor

-----Original Message-----
From: Hrasko Gabor
Sent: Thursday, June 18, 2009 8:41 AM
To: 'ATV Szerkesztőség'
Subject: ATV matematikai feladvány

Kedves Hölgyem/Uram!

Kérem segítsenek az alábbi probléma felgöngyölésében. Napok óta azon
birkózik a magyar fizikus társadalom egy része, hogy megoldja az Önöknél
június 16-án, vagy valamivel azelőtt feltett matematikai kérdést:

110+1x4+
(8+9)-7-
5+3+1=
?

Bár az egyenlet felírásának módja (négy sorban) kicsit fura, azért általános
volt a vélekedés (ez persze nem vélekedés, hanem ténykérdés), hogy a

110+1x4+(8+9)-7-5+3+1=?

...egyenlet eredménye 123. Viszont mintha ezt a választ nem fogadták volna
el a műsorban.

Kérem, hogy informáljanak arról, hogy valójában hogyan is zajlik egy ilyen
kvíz műsor? Mi alapján fogadnak el egy megoldást? Volt-e betelefonáló, aki
123-at válaszolt, de nem nyert? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor mit
érthettünk félre?

Köszönettel,

Hraskó Gábor
Tudományos újságíró
Ügyvezető elnök - Szkeptikus Társaság


  • [Fizinfo] ATV matematikai feladvány, Hraskó Gábor, 06/18/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page