Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 11 Jun 2009 12:20:48 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2009. június 18-án, csütörtökön 11:00-kor

Fényes Tibor
(Atomki)

A tömeg eredete

címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán


Áttekintés:

I. BEVEZETÉS: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Newton, Einstein, QCD, elektrogyenge-modell, Higgs-mechanizmus
II. A HADRONOK TÖMEGE
II.1. Bezárási (confinement) energia
II.2. Rács QCD számítások
II.3. Nukleontömeg ==> a látható Univerzum tömegét nagyjából
értelmezi
III. HIGGS-MECHANIZMUS, AZ ELEMI RÉSZEK TÖMEGE
III.1. Az elektrogyenge-modell
III.2. A spontán szimmetriasértés, Higgs-mechanizmus
III.3. A W +- és Z0-közvetítő bozonok tömege
III.4. A leptonok és kvarkok tömege
IV. A HIGGS-BOZONOK KERESÉSE
IV.1. A létezésük mellett szóló érvek
IV.2. Várható bomlásmódok
IV.3. Az előállító reakciók hatáskeresztmetszetei
V. ÖSSZEFOGLALÁS
V.1. Megoldott problémák
V.2. Nyitott kérdések
_______________________________________________
Mind mailing list
Mind AT atomki.hu
http://namafia.atomki.hu/mailman/listinfo/mind


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page