Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 18 Jun 2009 14:24:41 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2009. június 25-én, csütörtökön 14:00-kor (!)

Harmat Péter
(ANTE Innovatív Technológiák Kft., Székesfehérvár)

Neutronszórásos méréstechnikák
nagyfluxusú (ESS) neutronforrások esetén

címmel előadást tart.
Az előadás előtt 13:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán


Kivonat:

Az ANTE Kft. az ATOMKI-val együttműködésben fejleszt kis sebességű
neutronok szórási vizsgálataihoz új generációs adatgyűjtő rendszereket.
Ezekben az esetekben a vizsgálati cél a neutronsugár útjába elhelyezett
mintákon való szóródás, diffrakció részleteinek kimérése, feltárása. Az
alkalmazott detektorok, módszerek, elvek, lényegesen eltérnek a töltött
nagysebességű részecskéknél vagy a gamma spektroszkópiánál szokásosaktól.
A megvalósult amerikai és japán nagyfluxusú spallációs neutronforrások -
hasonlóan a tervezett európaihoz (ESS) - ráadásul felerősítették a
generációváltásnak tekinthető újabb mérési módszerek fejlesztésének és
használatának igényét. Az előadás ezeket a méréstechnikákat mutatja be.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page