Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Nemeth Laszlone, Szekrenyes Zsolt

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Nemeth Laszlone, Szekrenyes Zsolt


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Nemeth Laszlone, Szekrenyes Zsolt
  • Date: Wed, 25 Feb 2009 07:15:01 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

NÉMETH LÁSZLÓNÉ (MTA SZFKI):
"HiPCO nanocsövek kémiai funkcionalizálása és vizsgálata
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2009. március 03. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu
S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

SZEKRÉNYES ZSOLT (MTA SZFKI):
"Hidrogén kötések vizsgálata infravörös spektroszkópiával
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2009. március 03. (kedd) 10:30
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Nemeth Laszlone, Szekrenyes Zsolt, Szeminarium koordinator, 02/25/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page