Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Poszdoktori állás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Poszdoktori állás


Chronological Thread 
  • From: turi AT chem.elte.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Poszdoktori állás
  • Date: Tue, 24 Feb 2009 18:41:43 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Érdeklődőknek ajánlom figyelmébe az alábbi 1 éves állásajánlatot aZ ELTE-n.

Üdvözlettel:
Túri László, ELTE

****************************************************************************-
Egy éves posztdoktori állásra keresek Ph.D. fokozattal rendelkező (vagy a fokozat megszerzéséhez közel álló) vegyész vagy fizikus munkatársat. A fizetés összege kb. bruttó 210 ezer Ft/hó. Kutatási témáim nemzetközi kooperáció (USA,
Franciaország) keretében folynak, s így lehetőség van hosszabb-rövidebb idejű
külföldi tanulmányutakra is.

Lehetséges kutatási témák:

1. Különböző méretű negatívan töltött vízklaszterek szerkezeti, energetikai és
dinamikai jellemzése kevert kvantumos-klasszikus molekuladinamikai szimulációs
módszerrel.

2. A kvantumos-klasszikus szimulációk metodikai kérdéseinek vizsgálata, a
dekoherencia probléma.

3. Elektrontranszfer reakciók vizsgálata kvantumdinamikai szimulációk segítségével.

A jelentkezőnek programozási gyakorlattal (lehetőleg FORTRAN, esetleg C) és a
projekthez nélkülözhetetlen kvantummechanikai háttérrel kell rendelkeznie.

2009. február 19. Túri László, egyetemi docens
ELTE, Fizikai-Kémiai Tanszék

Elérhetőség:
turi AT chem.elte.hu

*****************************************************************************


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
  • [Fizinfo] Poszdoktori állás, turi, 02/24/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page