Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Thu, 26 Feb 2009 11:20:46 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

****************************
Uj helyszin: -1.63 sz. terem
****************************

2009. március 4, szerda 11 óra

Szabó K. Gábor
BME Áramlástan Tanszék

"Áramlási viszonyok modellezése a paksi atomerõmû
gõzfejlesztõjében"

A forrásban lévõ közegek áramlása igen összetett és kísérletileg csak
speciális elrendezések között vizsgált folyamat, melynek egészérõl jelenleg
nincs teljes körû ismeretanyag. Ugyanakkor egyes komplett berendezések
mûködésének elemzésére komoly technológiai, gazdasági és környezetvédelmi
igény van. Az elõadásban bemutatjuk azt a kísérletet, melyben, üzembiztonsági
okokból, a paksi atomerõmû gõzfejlesztõiben lezajló áramlás részleteit
próbáltuk feltárni a numerikus áramlástan (CFD) eszközeivel. A CFD-modell
többek között geometriai hálót, hõátadási és fázisátalakulási modellt és a
gõzbuborékok mozgására vonatkozó modellt is tartalmaz. Az áramlási mezõ
ismerete a szennyezõanyagok lagrange-i transzportjára és a nagy biztonsági
kockázatú berendezés korróziójára vonatkozóan ad hasznos információt.

1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1A, Északi tömb
elsõ mélyszint, -1.63 terem

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #  • [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium, StatFizSzeminar, 02/26/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page