Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Az OKNT javaslatai

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Az OKNT javaslatai


Chronological Thread 
  • From: Janos Nuspl <nuspl AT konkoly.hu>
  • To: Janos Kertesz <kertesz AT phy.bme.hu>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Az OKNT javaslatai
  • Date: Thu, 11 Dec 2008 23:49:11 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista tagok!

M?ly ?rdekl?d?ssel olvasom a term?szettudom?nyos t?rgyak oktat?sa kapcs?n ide
felker?l? javaslatokat, illetve vit?kat.

Akit izgat a vil?g, az term?szetesen valahogy ?gy gondolja, hogy nem lehet
tangy?rgyakba gy?m?sz?lni ezt. Ez?rt, egyet?rt?ssel olvassa mindezeket az
integr?l? elk?pzel?seket; ismerve Kert?sz J?nos, vagy Csermely P?ter
lelkesed?s?t, munk?ikat, emellett azt is tudja, hogy ?k mindent megtenn?nek
val?sz?n?leg ennek siker??rt, ahogy sokan m?sok is.

Egyetlen tan?r lelkes v?lem?ny?t nem olvastam azonban m?g itt! Ha van ilyen,
?r?ln?k neki, ha megosztan? v?lem?ny?t m?sokkal. Mes?lje el, hogy reggelente,
mik?zben ballag az iskola fel?, hogyan fesz?ti sz?t a v?gy, hogy
?tt?rje a tangy?rgyi hat?rokat. Nem tanterveken t?ri a fej?t, hanem valahogy
szeretn? megosztani a di?kjaival azt a csod?latos ?rz?st, ami elfogja, amikor
elolvassa, mi is t?rt?nik manaps?g a molekul?ris biol?gi?ban, vagy mindezt
?sszekapcsolja a kozmol?gia, matematika, ?s fizika ?j eredm?nyeivel.

Nem cinikusan ?rom mindezt, hanem ?szint?n rem?lem, valahol ott
?lnek ezek a tan?rok!

nj

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page