Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Az OKNT javaslatai a termeszettudományos közoktatásról

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Az OKNT javaslatai a termeszettudományos közoktatásról


Chronological Thread 
  • From: "Zsolt Udvari" <udvzsolt AT gmail.com>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Az OKNT javaslatai a termeszettudományos közoktatásról
  • Date: Thu, 11 Dec 2008 19:08:14 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

> Az egyes tantárgyak kerettanterveit, valamint a matematikai ismereteket a
> kidolgozás során kell összehangolni. A nemzetközi gyakorlattal összhangban
> célszerű, hogy a konkrét természettudományos szaktárgyi ismeretek mellett
> nagyobb szerepet kapjanak a mindennapjainkban megjelenő, gyakran több
> tudományterülethez kapcsolódó, gyakorlati, életszerű kérdések,
> problémakörök, beleértve a társadalmi-környezeti-egészségvédelmi
> vonatkozásokat.

Remélem, hogy a "nemzetközi gyakorlat" nem a nyugati gyakorlatot jelenti:
"A természettudományos tantárgyak terén a tízéves magyar gyerekek a
kilencedik helyen végeztek, a tizennégy évesek pedig az előkelő
hatodik helyen szerepelnek."
Előttünk távol-keleti országok szerepelnek, és egy-két európai ország,
közöttük Lettországgal és Oroszországgal.
http://oktatas.origo.hu/20081210/okosak_a_magyar_gyerekek
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7773081.stm
Nem értek hozzá, így csak reménykedek, hogy ez egy olyan rangsor, ami
mögött tényleg van is valami, és komoly jelentőséggel bír. Ha tényleg
mérvadó a lista, akkor inkább a Távol-Keletről vegyünk példát, ne
csússzunk már itt is hátrébb a nyugat-európai országok közé.

Üdvözlettel:
Udvari ZsoltArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page