Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 19 Sep 2008 12:36:26 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2008. szeptember 25-én, csütörtökön 11:00-kor

Fényes Tibor
(Atomki)

A stabilitási sávtól távoleső atommagok
A nemzetközi kutatások perspektívái


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán

Az előadás vázlata:

I. ELŐÁLLÍTÁS, SZEPARÁLÁS, AZONOSÍTÁS, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
I.1. Reakciók, szeparálás, azonosítás, hozamok
I.2. ISOL rendszerek (CERN ISOLDE)
I.3. Röptében szeparálás (GSI, GANIL, RIKEN)
I.4. Tömegmérések
I.5. Magnyomaték- és magsugármérések
I.6. Magspektroszkópiai és magreakció vizsgálatok

II. NÉHÁNY EREDMÉNY, PERSPEKTÍVÁK
II.1. A héjszerkezet változása
II.2. N = Z atommagok, pn-párok
II.3. Nukleonglóriás atommagok, neutronbőr
II.4. A nukleonleszakadási határ közelében, egzotikus bomlásmódok
II.5. Szupernehéz elemek
II.6. Szimmetriák, fázisátmenetek atommagokban
II.7. Nukleoncsomók, magmolekulák


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page