Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 4 Sep 2008 12:12:00 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2008. szeptember 11-én, csütörtökön 11:00-kor

Tóth László
(Atomki, NAIST, CREST/JST)*

{társszerzők:
Hiroyuki MATSUDA (NAIST, CREST/JST),
Hiroshi DAIMON (NAIST, CREST/JST)}


Egy új típusú nagy látószögű
elektrosztatikus analizátor

címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán


*NAIST: Nara Institute of Science and Technology, Japan
CREST/JST: Core Research for Evolutional Science and Technology/
Japan Science and Technology Agency


Kivonat:
Terveztünk és építettünk egy új típusú 1 pi sr látószögű szferikus
aberrációra korrigált elektrosztatikus lencsét, majd ennek objektívként
való felhasználásával egy elektronenergia és kétdimenziós szögeloszlás
mérésére, valamint képalkotásra is alkalmas berendezést.

A sokféle lehetőség, úgymint elektronspektroszkópia, spektrográfia,
diffrakciós és holografikus üzemmód, hagyományos és atomi felbontású
sztereó fotoelektron-emissziós mikroszkópia sokféle területen teszi
használhatóvá ezt a berendezést az atom- és szilárdtestfizikától a
geológián át a biológiai alkalmazásokig.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page