Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] 080910: Indul az LHC!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] 080910: Indul az LHC!


Chronological Thread 
  • From: raics AT tigris.unideb.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] 080910: Indul az LHC!
  • Date: Thu, 4 Sep 2008 09:23:57 +0200 (CEST)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Amint arról értesülhettünk, 2008. szeptember 10-én indul a CERNben (Genf) az
LHC, a világ legnagyobb gyorsítója (Large Hadron Collider, Nagy Hadron
Ütköztető).

A proton-nyaláb első teljes körbefutása a proton-proton és nehézion
ütköztetőben
2008. szeptember 10., 9.30-tól várható.

Az LHC az Európai Részecskefizikai Laboratóriumban épült széleskörű nemzetközi
összefogással, melyben meghatározó szerepe volt/van Európának. Így földrészünk
ismét a tudomány élvonalába került. A tudósok az anyag történetét,
fejlődését, a
kölcsönhatások kapcsolatait kutatják az új berendezéssel. A gyorsító és a
mellé
telepített hatalmas (több tízezer tonna tömegű!) észlelő berendezések a
legkorszerűbb technikát/technológiát követelték meg a közel két évtizedes
fejlesztés során. A magyar kutatók, mérnökök, tanárok, diákok megbecsült
résztvevői ennek a lebilincselően izgalmas, sokoldalú
kutató-fejlesztő-innovációs munkának.
A fizikatanári levelező fórum vezetője, Moróné Tapody Éva azt javasolja,
hogy az iskolákban ezen a napon legyen valamilyen megemlékezés erről a nagy
eseményről. Ugyanezt az egyetemeken is megtehetjük az órákon, rövid hírt
adva az indulásról és a kísérletek fontosságáról. Délután kiegészítheti
előadás, szeminárium, beszélgetés. Legyen ez a nap fizika ünnepe!
Használjuk ki ezt a lehetőséget is: fordítsuk a fiatalok figyelmét a
természettudományok, a fizika felé.

Jó lenne, ha a média kiemelten foglalkozna az eseménnyel, melynek részletei a
CERN-honlapról nyomonkövethetők.

Az alábbiakban néhány ismeretterjesztő, internetes forrást sorolok fel azok
számára, akik a részecskefizikai irodalomban kevésbé jártasak, illetve a
szeptemberi évkezdés sok munkája folytán nincs idejük keresgélni. A jelzett
anyagok egyébként összegyűjtve megtalálhatók a
http://fizika.ttk.unideb.hu/~raics/public/080910LHC cimen is.

A CERN honlapja: http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
illetve az LHC indulása, közvetlenül http://lhc2008.web.cern.ch/lhc2008/

Az LHC leírása magyarul: http://hu.wikipedia.org/wiki/LHC;
angolul (bővebb) http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider

Az [origo] interjúja Horváth Dezső részecskefizikussal:
http://www.origo.hu/vendegszoba/tudomany/20080826-vendegunk-volt-horvath-dezso-reszecskefizikus-cern-lhc-nagy-hadron-utkozteto.html?pIdx=1

Bencze György: A CERN részecskegyorsítói.
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/kulonszamok/k0003/cern.html
Bencze György: A CERN. http://fizika.ttk.unideb.hu/~raics/public/080910LHC
Balázs Richárd: LHC: Kezdődik! http://www.sg.hu/cikkek/62028

Simon Tamás és Jéki László
Nem fog összeomlani az Univerzum a világ legnagyobb részecskegyorsítójától
http://www.origo.hu/tudomany/20080703-biztonsagosnak-minositettek-az-lhct-a-vilag-legnagyobb-reszecskegyorsitojat-a-cernben.html

Indul a legnagyobb részecskegyorsító
Jéki László sorozata az [origo]-n az LHC-ről és annak tudománybeli
szerepéről
- 1. rész. Miért kellenek a gyorsítók?
http://www.origo.hu/tudomany/20080710-indul-a-legnagyobb-reszecskegyorsito-az-lhc-a-cernben-1.html;
- 2. rész. Antianyag, ősanyag és más korábbi nagy felfedezések
http://www.origo.hu/tudomany/20080719-indul-a-legnagyobb-reszecskegyorsito-a-nagy-hadron-utkozteto-large-hadron.html;
- 3. rész: Hidegebb lesz, mint a világűr. Az LHC leírása, adatai
http://www.origo.hu/tudomany/20080724-indul-a-legnagyobb-reszecskegyorsito-3-resz-hidegebb-lesz-mint.html;
- 4. rész: Végre megfőhet az ősleves
http://www.origo.hu/tudomany/20080807-cern-lhc-nagy-hadronutkozteto-a-kvarkgluonplazma-eloallitasa.html
- 5. rész: Hová tűnt az antianyag?
http://www.origo.hu/tudomany/20080815-indul-a-legnagyobb-reszecskegyorsito-a-nagy-hadron-utkozteto-az-lhc.html;
- 6. rész: A modern fizika Szent Gráljának nyomában. A Higgs-bozon
http://www.origo.hu/tudomany/20080824-indul-a-legnagyobb-reszecskegyorsito-nagy-hadron-utkozteto-az-lhc-.html


Üdvözlettel
Raics Péter.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page