Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Reakció Fésüs László javaslatára

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Reakció Fésüs László javaslatára


Chronological Thread 
  • From: "Janos Kertesz" <kertesz AT phy.bme.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Reakció Fésüs László javaslatára
  • Date: Fri, 8 Aug 2008 13:05:34 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!
Fésüs Lászlónak a Magyar Nemzet c. napilapban hétfőn megjelent, a
matematika érettségi fakultatívvá tételére vonatkozó javaslatára az
alabbi olvasólevélben reagáltam (MN 2008. augusztus 8.)
Kertész János
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika érettségi és a természettudományok

A szakmai szervezetek, az egyetemek és az Akadémia hosszú ideje
rendszeresen felhívják a figyelmet a természettudományos közoktatás
tarthatatlan állapotára. Az idei, katasztrofálisan alacsony
ponthatárok a tudományegyetemek megfelelő szakain a szélesebb
közvélemény figyelmét is ráirányították erre a problémára. (Érdemes
megjegyezni, hogy a Műegyetem
matematika és fizika szakán a helyzet sokkal jobb.)

Amint ilyenkor lenni szokott, azonnal rögtönzött megoldási
javaslatokszületnek. Ilyennek kell tekinteni Fésüs László
akadémikusnak, a Debreceni Egyetem rektorának a matematika érettségi
fakultatívvá tételére vonatkozó elképzelését.

A probléma körültekintő, szakmai megközelítést igényel. Az Országos
Köznevelési Tanács (OKNT) idén tavasszal bizottságot hozott létre a
természettudományos közoktatás helyzetének vizsgálatára. A munka
tanárok, egyetemi és akadémiai szakemberek közreműködésével folyik, és
a bizottság novemberre fogja a megoldási alternatívákat is tartalmazó
jelentését elkészíteni. A vizsgálat jelenlegi szakaszában is állítható
azonban, hogy ezek között a matematika érettségi fakultatívvá tétele
nem fog szerepelni.

Kertész János
akadémikus
az OKNT-bizottság társelnöke


  • [Fizinfo] Reakció Fésüs László javaslatára, Janos Kertesz, 08/08/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page