Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Mon, 23 Jun 2008 16:35:41 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2008. június 24-én, KEDDEN 11:00-kor


Jánosfalvi Zsuzsa
(Atomki)

A MoS2 vegyértéksáv-elektronállapotainak
meghatározása fotoelektronok szögeloszlásaiból


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté ZoltánArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page