Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] frekvenciasokszorozó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] frekvenciasokszorozó


Chronological Thread 
  • From: Monika Bokor <mbokor AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] frekvenciasokszorozó
  • Date: Thu, 05 Jun 2008 11:11:48 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA SZFKI

Kedves Kollégák!

Szükségünk lenne egy frekvenciasokszorozóra (ld. alább). Az amerikai Spectrum Microwave cég árul ilyet, de sem a mi, sem az itthoni forgalmazó partnercég (ADMM Kft.) megkeresésére nem reagált.
Honnan tudnánk ilyen eszközt beszerezni? Persze építeni is lehet, de egyszerűbb lenne készen megvenni :-)

Szűksávú eszközre van szükségünk, 10 MHz-es bemenő és 80 MHz-es kimenő frekvenciával.

Köszönöttel,

Bokor Mónika

--
Mónika Bokor, PhD
Research Institute for Solid
State Physics and Optics
Hungarian Academy of Sciences
1121 Budapest
Konkoly-Thege út 29-33
Hungary
tel.: +36-13922795
fax:+36-13922215
e-mail:
mbokor AT szfki.hu  • [Fizinfo] frekvenciasokszorozó, Monika Bokor, 06/05/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page