Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Doktori kepzes fizikatanaroknak az ELTE-n

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Doktori kepzes fizikatanaroknak az ELTE-n


Chronological Thread 
  • From: Janos Lendvai <lendvai AT metal.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Doktori kepzes fizikatanaroknak az ELTE-n
  • Date: Tue, 06 May 2008 17:36:14 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Felhívás fizikatanároknak doktori képzésre


Az ELTE Fizika Doktori Iskolája
"A fizika tanítása" címmel
önálló PhD-programot indított fizikatanárok részére

A fizika tanítása a közoktatásban és a
felsõoktatásban egyaránt nehéz helyzetben van. A
kiutat kiválóan képzett és szaktárgyuk iránt
elkötelezett tanárok képzése jelentheti. A
bolognai folyamat részeként a tanári
mesterszakokat- a fizika tanárit is - a
neveléstudomány szakterülethez sorolták, ezzel
a szaktárgyi képzés lehetõségei a korábbiakhoz
képest jelentõsen szûkülnek. A képzés harmadik
szintjét jelentõ PhD-képzés - a tanári munkához
kapcsolódóan- eddig szintén csak a
neveléstudományon belül adott. Ugyanakkor a
fizika szaktanárok részérõl nagy igény van a
fizika szakterületen, a fizika tanítása
témakörben végezhetõ doktori képzésre és a
fizika PhD fokozat megszerzésére. Az utóbbi
évtizedekben a "fizika tanítása" nemzetközileg
elismert, a fizikához szorosan kapcsolódó
interdiszciplináris tudományterületté fejlõdött.
A nyugati egyetemek jelentõs része a "fizika
tanítása" témakörben végzett eredményes doktori
tanulmányok és tudományos alkotómunka elismeréseként fizika PhD címet ad.

A képzést, elsõsorban tanítási gyakorlattal
rendelkezõ fizikatanárok részére, egyéni tanterv
szerint, internettel támogatott, tömbösített
formában szervezzük (nappali tagozatos,
költségtérítéses képzés). Gyakorló tanárok
tandíjköltsége Manhertz Károly szakállamtitkár
állásfoglalása szerint az iskolai továbbképzési
keretébõl fizethetõ, ill. támogatható.

A tanári doktori képzést speciális fizika
kurzuskínálat segíti.
A kredit-követelmények hasonlóak a Fizika Doktori
iskola többi programjához. A doktori munkával
szemben követelmény, hogy elsõdlegesen a fizika
tudományterületéhez kötõdjék, témavezetõje (külsõ
témavezetõ esetén, intézményi konzulense) a
Fizikai Intézet vezetõ oktatója legyen. Mint a
többi, már futó fizika program esetén, itt is
elvárás, hogy a doktori munka a nemzetközi
összehasonlításban is megállja a helyét.

A Fizika Doktori Iskola felvételi rendje szerint
a jelentkezõk személyes meghallgatása a nyár elején
történik. Ehhez a kari jelentkezési
adminisztráció teljesítése szükséges, amelynek
határideje : 2008 május 29, déli 12 óra.
(Részletek a http://teo.elte.hu/phd/news.php
"Jelentkezés szervezett doktori képzésre" címszó)

Mivel a jelentkezéskor már a
témavezetõvel egyeztetett PhD-témát kell
leadni, az érdeklõdõknek
elõzetes tájékoztatót és a
témaválasztást segítõ konzultációt szervezünk.

Idõpontja:

2008 május 17. szombat, 14 óra

helye: ELTE TTK Anyagfizikai Tanszék, Sas Elemér terem
IV. emelet, 4.52

Ez utóbbira jelentkezni e-mailben vagy személyesen az
juhy AT ludens.elte.hu
- (Juhász András docens, Anyagfizikai Tsz) címen lehet.

A tanári doktori programról részletesebb információ az ELTE Fizikai Intézet honlapján is megtalálható.  • [Fizinfo] Doktori kepzes fizikatanaroknak az ELTE-n, Janos Lendvai, 05/06/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page