Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Gali a biomolekulak erzekeleserol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] KRFT tea: Gali a biomolekulak erzekeleserol


Chronological Thread 
  • From: geszti AT elte.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Gali a biomolekulak erzekeleserol
  • Date: Sat, 29 Mar 2008 10:01:23 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára:

Gali Ádám
(BME Atomfizikai Tanszék):

Biológiai molekulák érzékelése félvezető felületekkel
és nanostruktúrákkal

A szilíciumkarbid félvezető elsősorban eddig a magashőmérsékleten
működő, nagyteljesítményű elektronika ígéretes alapanyagaként ismert.
Eddigi vizsgálataim elsősorban arra irányultak, hogy a tömbi
szilíciumkarbidban fellépő hibák hatását az elektromos vagy optikai
tulajdonságokra ab initio kvantummechanikai számításokkal megvizsgáljam.
Viszonylag új felismerés, hogy a szíliciumkarbid felületek
biokompatibilisek. Legújabb kutatásaim már arra irányulnak,
i) hogyan lehetne a szilíciumkarbid elektronikát élő szervezetekben
bioszenzorral összeintegrálni kihasználva a szilíciumkarbid
felület biokompatibilitását, ii) olyan új kvantumpöttyöket létrehozni,
amelyek nem tartalmaznak mérgező elemeket a szervezetre. Ezekhez
kapcsolódó terveket és kezdeti eredményeket foglalom össze.


Az előadás kezdete: április 1-én, kedden kettőkor,

helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.
  • [Fizinfo] KRFT tea: Gali a biomolekulak erzekeleserol, geszti, 03/29/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page