Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] 2nd European XFEL Users' Meeting; allaslehetosegek az XFEL-nel

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] 2nd European XFEL Users' Meeting; allaslehetosegek az XFEL-nel


Chronological Thread 
  • From: Nagy Denes Lajos <nagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>, Fiziqs lista <fiziqs AT ludens.elte.hu>, MFHB lista <mfhb AT wigner.bme.hu>, Fizikus doktoranduszok <doktfiz-l AT ludens.elte.hu>
  • Subject: [Fizinfo] 2nd European XFEL Users' Meeting; allaslehetosegek az XFEL-nel
  • Date: Sat, 22 Dec 2007 22:50:07 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves fiatal fizikusok, mérnök-fizikusok, vegyészek, ...!

Hamburgban megkezdődött a European XFEL, a világ legnagyobb röntgen-szavadelektronlézerének építése. A 2014 körül üzembe álló berendezés építésében és használatában minden valószínűség szerint Magyarország is részt fog venni; küszöbön áll az erre vonatkozó államközi szerződések aláírása. Az XFEL röntgensugárzásának eddig példa nélkül álló intenzitása, időszerkezete és koherenciája különösen az élettudományi és reakciókinetikai alkalmazásokban fog egészen új lehetőségeket nyitni, de komoly alkalmazása várható a szerkezetkutatásban, az igen gyors mágneses dinami vizsgálatokban, a nanotechnológiában és még számos más területen is. Az XFEL-ről részletes információk találhatók annak honlapján:

http://xfel.desy.de/

Az XFEL jövendő felhasználói már második alkalommal fognak találkozni 2008. január 23-24-én, az XFEL Users' Meeting keretében. A rendezvényre január 10-ig lehet jelentkezni, és - mint az alábbi körlevélből látható - fiatalok számára még támogatást is tudnak nyújtani. A User's Meeting kitűnő alkalom lehet az XFEL-lel, valamint a Hamburgban máris működő kisebb röntgen-szabadelektronlézerrel, a FLASH-sel történő megismerkedésre.

Az XFEL építéséhez máris lehet csatlakozni; az XFEL honlapján rendszeresen jelennek meg erre vonatkozó álláshirdetések. Esetenként arra is van mód, hogy az XFEL építésével illetve az ott majdan végzendő mérésekkel kapcsolatos kutatásokhoz fiatalok magyar ösztöndíjjal utazzanak ki. A legutóbbi ilyen pályázat (OTKA-H07-B) november elején zárult, de jövő évben is várhatók hasonló pályázati felhívások; érdemes az OTKA és az NKTH honlapjait figyelni!

Üdvözlettel,

Nagy Dénes Lajos
a Magyar Szinkrotron Bizottság elnöke

---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 19 Dec 2007 11:22:37 +0100
From: hasynews
<hasynews AT desy.de>
Subject: 2nd European XFEL Users' Meeting


Dear Colleagues,

We are happy to announce that, due to additional funds that have been
made availabe, we are in a position to extend the deadline for
applications for bursaries to January 10, 2008. A financial contribution
of up to 400 Euro towards travel and living expenses can be offered to a
limited number of young scientists who intend to visit the 2nd European
XFEL Users' Meeting in Hamburg.

We encourage you to forward the information also to other science
graduate students or recent PhD's who might be interested.

For further details, please see also:

https://indico.desy.de/internalPage.py?pageId=3&confId=537

We very much hope to see you in Hamburg next January.

The organizing committee
M. Altarelli
I. Gembalies
H. Graafsma
G. Gruebel
A. Schwarz
T. Tschentscher

  • [Fizinfo] 2nd European XFEL Users' Meeting; allaslehetosegek az XFEL-nel, Nagy Denes Lajos, 12/22/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page