Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Mindössze egy hozzászólás!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Mindössze egy hozzászólás!


Chronological Thread 
  • From: Makai Mihály <makai AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Benkő László <lbenko AT enternet.hu>, <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Mindössze egy hozzászólás!
  • Date: Mon, 3 Dec 2007 14:54:05 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

Ki tudná megválaszolni az alábbi kérdéseket:

1, Miért kell minden diáknak azonos képzésen átesnie, amikor képességeik egy (feltehetően normális) eloszlást követnek? Miért nem lehet képességeik alapján csoportosítani őket és a megfelelő tananyagot tanítani nekik?
2, Ha a tanköteles kor megnőtt, akkor miért nem lehet minden évben valami hasznosat tanítani mindegyik csoportnak?
3, Miért kell ugyanazt az anyagot (pl. elektromosság alapjai) többször is tanítani? Nincs hatékonyabb módszer?
4, Miért jó, hogy a jelenlegi rendszerben egy szakma megtanulásához esetleg annyi iskolában töltött év kell, mint egy diploma megszerzéséhez?

Üdv

**Makai Mihály**


----- Original Message ----- From: "Benkő László" <lbenko AT enternet.hu>
To:
<Fizinfo AT lists.kfki.hu>
Sent: Saturday, December 01, 2007 6:06 PM
Subject: [Fizinfo] Mindössze egy hozzászólás!


*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O |
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
*-----------------------------------------------------------------------*--------------------------------------------------------------------------------


Földes István írta:
Tisztelt Lista!

Minden ellenérzésem mellett el kell ismernem azt, hogy Vekerdynek igaza
van abban, hogy rossz
a természettudományos oktatás. Rossz az az oktatás, ami azt eredményezi,
hogy az általános iskolában (6-7. osztály) még érdeklődő
gyerekeket pár év múlva már csak ijesztgetni lehet fizikával és
kémiával, majd érettségi tájára tudásuk is lenullázódik.
Ennek a totálisan elhibázott, nem bemutatásra (kísérlet!),
demonstrációra, ismertetésre épülő, hanem bemagoltató
tanítás az oka. Teljesen fölösleges pl. a 7.-8. osztályos kémiában a
K,L, M héjak, s,p,d kvantumszámok, illetve azok
betöltésének bemagoltatása (amit úgysem érthetnek meg akkor),
____________________________________________
Sajnos, a fentiek kétségtelen TÉNYEK!
Ami azt jelenti, hogy feltétlen szükséges az egész oktatási rendszer újragondolása, megreformálása. Kétségbeejtő helyzet, hogy az egyetemre jelentkezők tisztes része még rendesen (?) olvasni sem tud, a matematika is gond a számára, alapvető logikus gondolkodásra meg képtelen, mert pontosan ezeket nem tanították - kérték számon - tőle úgy az alsótagozatos, mint a középiskolában! Nézetem szerint, - igaz, ez csak egyetlen meglátás! - úgy az alsó tagozatokban, mint a középiskola szintjén, első sorban nem lexikális elemekre kellene a hangsúlyt helyezni, hanem igenis egyrészt GONDOLKODNI kell megtanítani a diákokat, tehát a logika legyen a fontos, OLVASNI, TANULNI (!) kell(ene) megtanulniuk, másrészt, már a felsőoktatásban is ezen célra felkészített kell a tanárokat képezni. A lényeg, - ismétlem, a saját nézetem szerint! - arra megtanítani a diákot, hogy a szükséges lexikális adatokat hol, és miként tudja megtalálni, amire szüksége van, és az tudja ALKALMAZNI! Egyszóval, képes legyen felfogni, MEGÉRTENI az anyagot.
Tisztában vagyok vele, hogy egy ilyen koncepcionális változást lehetetlen egyik napról a másikra, de még egyik évről a másikra sem megvakósítani. De - mások egyetértésével együtt, természetesen, ha használhatónak gondolják "ötletemet"! - célként kitűzve, ezt megvalósíthatónak, elérhetőnek gondolom.
Az már egy más kérdés, hogy kezdésnek éppen a felsőoktatásnál kell kezdeni, olyan tanárok képzésével, akik már alkalmasok eszerint tanítani. Ebből viszont következik, hogy a megvalósítás feltétlen csak egy folyamatként lehetséges, aminek az ideje előre megbecsülhetetlen, és addik, valóban, igen nagy a valószínűsége egy "káosz" létrejöttének. De ezt "túlélve", lehet egy olyan oktatási rendszerünk, amely egyedüldálló, hatékonyságában példamutató valamennyi ország számára is.
Azt már csak "illendőségből" teszem hozzá, hogy nem csak emiatt, de a jelenlegi - és nemzetközileg alkalmazott! - hibás(nak vélt általam!) felsőoktatási rendszeren is jó lenne egy kicst változtatni. Ismereteim szerint, mind máig, - legalább is a fizikusokat! - úgy tanítják, hogy nekik a kérdések mértékével, hogyanjával kell foglalkozniuk, a "miért" kérdés már nem tartozik rájuk! Pedig, meglátásom szerint, éppen ez a kérdés lenne a legfontosabb! Hiszen, az erre a kérdésre adandó válasz teremti meg az összefüggést a dolgok között, ez a válasz - ha létezik! - teszi logikussá, igazán megérthetővé a történéseket.
De most nem is kívánom "feleslegesen" szaporítani a szót, így tiszteletem mindenkinek, aki a kérdére időt szentel, és a jönő iránt elkötelezett!
Benkő László.
--------------------------------------------------------------------------------


*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
| |
| Cikk, hozzaszolas a |
| |
|
Fizinfo AT lists.kfki.hu
|
| |
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/listinfo/fizinfo |
| |
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
| |
| Kiraly Peterne
kiraly AT sunserv.kfki.hu
|
| |
*-----------------------------------------------------------------------*

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page