Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] kerettanterv: helye lenne az önkritikának is

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] kerettanterv: helye lenne az önkritikának is


Chronological Thread 
  • From: Papp Zoltán <zpapp AT atomki.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] kerettanterv: helye lenne az önkritikának is
  • Date: Mon, 3 Dec 2007 14:40:49 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Listatagok!

A kerettanterv-ügy nyomán kialakult eszmecserében lassan eljutunk oda, hogy
saját hibáinkkal is megpróbálhatnánk szembenézni. Ez számunkra, magyarok
lévén, nem könnyű, mi nagyon nehezen tudunk önkritikát gyakorolni. Ehhez
talán nincs még meg a társadalmi értelemben vett érettségünk. Hajlamosak
vagyunk a hibákat mindig másokban keresni, a sajátunkat pedig nem megtalálni.

Földes István írja:
"Rossz az az oktatás, ami azt eredményezi,
hogy az általános iskolában (6-7. osztály) még érdeklődő
gyerekeket pár év múlva már csak ijesztgetni lehet fizikával és
kémiával, majd érettségi tájára tudásuk is lenullázódik.
Ennek a totálisan elhibázott, nem bemutatásra (kísérlet!),
demonstrációra, ismertetésre épülő, hanem bemagoltató
tanítás az oka."

Igen, és részben ennek a levét isszuk most. Akik támogatják a fizika
visszaszorítását a kerettantervben, valószínűleg részben maguk is a fenti
stílusú fizikaoktatás áldozatai közé tartoznak, és az az őszinte jó szándék
is vezeti őket, hogy csökkentsék a gyerekek fizikaoktatással való kínzásának
időtartamát. Talán más lenne az alapállásuk, ha annak idején másféle
fizikaoktatásban részesülnek, de hát ezt már nem lehet visszacsinálni.

Másrészt, a fizika-óraszám csökkentése mellett érvelők talán jobban észlelik,
mint mi a szűk perspektívánkból, hogy a változó világban néha változtatni
kell a közoktatás tartalmán, az oktatott ismeretek összetételén is.

Bíró Tamást zavarja,
"hogy gimnáziumi tanulmányaim során a
szociológia, a pszichológia, a kulturális antropológia, a tánc- és
színháztörténet vagy a modern képzőművészet legalapvetőbb fogalmaival sem
találkoztam (és ha akartam volna, akkor se lett volna rá lehetőségem a
formális oktatás kereteiben)"

Igen, most már engem is zavar (bár akkoriban nemigen tűnt fel), és méginkább
az, hogy én annak idején a gazdaság, a jog, a politika alapelemeivel sem
találkoztam. Mindezekre pedig a mai világban nagy szükség van, tehát
egyetértek azzal, hogy helyet kell kapniuk a közoktatásban. A diáknak viszont
nem lehet napi 7-8 órája, mert már most is túl van terhelve. Ha nem akarjuk
1-2 évvel meghosszabbítani a közoktatás időtartamát, ami nyilván komoly
anyagi áldozattal járna, más tárgyaktól kell óraszámot elvenni.

És ne dugjuk homokba a fejünket: bár társadalmi szinten szükség van/lesz a
természettudományokra, egyénileg egyre kevesebben tudnak rájuk karriert
alapozni. A fejlett világgazdaságban az anyagi termelés szférája egyre jobban
visszaszorul a szolgáltatásokkal szemben, ahol természettudományokra nemigen
van szükség. A visszaszorulás pedig a foglalkoztatotti létszámban is
kifejeződik, így a társadalom egyszerűen kevesebb természettudományosan
képzett dolgozót igényel. Ha pedig a gyerek jogásznak, közgazdásznak, vagy
informatikusnak készül, akkor ő és szülei is a fizikatanulás kötelezettségét
csak zavaró körülménynek tekintik, ami jobb lenne, ha nem is lenne. Nálunk a
perifériás gazdasági szerkezet miatt, ez talán még fokozottabban is
jelentkezik. Nem éppen pár hete olvastuk itt két fiatal fizikus levelét is,
akik nem tudtak végzettségüknek megfelelő munkát találni? És akkor még hányan
lehetnek, akik nem írnak levelet a Fizinfóba?

Az önkritikára visszatérve, miért olyan a fizika oktatása, amilyen?

Földes István írja:
"Az ok kettős:
1. A középiskolák célja manapság nem a tanítás, az ismeretszerzés, hanem
az egyetemi felvételre való
előkészítés. Ezért a tanárok igyekeznek az órákat úgy megtartani, hogy
az adott tárgyból az érdeklődő diákok
a követelményeket teljesíteni tudják. Ennek következménye az, hogy
fizikából néha az ismeretadás helyett
a nem természettudományos érdeklődésű gyereknek is irtó bonyolult
feladatokat kell megoldania, ami számára érdektelen,
amire nem képes, és ami megutáltatja vele az egészet. Végül ő is bemagol
néhány képletet, és a legegyszerűbb feladatokat
megoldva átcsúszik, majd rögtön elfelejt mindent. A fizika
érdekességeinek megmutatására, kísérletezésre - amint korábban is
írtam - nincs idő, mert kevés a tanóra, illetve, ha az ismeretadásra
koncentrál a tanár, akkor nem lesz példamegoldás stb....
2. A fizikát érdekesen tanítani nehéz feladat, kiváló, nagy tudású
tanárok szükségesek hozzá, amikor egyre kevesebb jó tanár van.
A pedagógusok általánosan is alacsony megbecsültsége miatt, és különösen
a természettudományi oktatás fenti problematikája,
visszaszorítása miatt az egyetemekre már évek óta folymatosan gyengülő
minőségű hallgatók kerülnek be.
A 72-80 ponttal bekerült hallgatók, akik valahogy túljutnak a vizsgákon
- mert az egyetemek nem akarnak létszámot és kvótát veszteni -
tanári diplomát kapnak tudás nélkül.
Itt egy pozitív visszacsatolás van (egyre rosszabb az oktatás minősége,
egyre kevésbé lesz népszerű, egyre kevesebb óra,
egyre gyengébb tanárok), nem tudom, meg lehet-e állítani még ezt a
folyamatot."

Én ehhez még hozzátennék néhány dolgot.

1. Földes István 1. pontjával kapcsolatban a fő bűnösök nyilván az egyetemek,
amelyek (most már az érettségi követelményeken keresztül) irreálisan magas
elvárásokat fogalmaznak meg a 18 éves diákokkal szemben, és panaszkodnak, ha
ők (és tanáraik) ezeknek nem felelnek meg (lásd az ELTE gimnáziumpótló
elsőéves kurzusairól szóló híreket).

2. Rossz oktatási hagyománynak tartom a tehetségek menedzselésének nálunk
kialakult gyakorlatát. Ebben pl. a tanárok munkájának túlsúlyos
minőségjelzőjévé vált az, hogy (tehetséges) tanítványaik milyen
versenyeredményeket érnek el. Így a tanárok a tehetségek megtalálására és
nevelésére összpontosítanak, és hanyagolják az átlagos, vagy annál rosszabb
képességű diákok fejlesztését. Az egész tananyag is a tehetségesek
fejlesztését célozza elsősorban, és nem felel meg az átlagos diák érdekeinek
és képességeinek (ez persze az előbbi ponttal is összefügg). Nem fair eljárás
a diákokkal szemben az az elterjedt versenyeztetési módszer sem, melyben azok
kerülnek előnybe, akik előre tanulnak (mert pl. 10-es diákok versenyfeladatai
közé 11.-ben tanult ismereteket igénylő feladatokat raknak).

3. Az egyetemek fizikatanár szakaira többségükben nyilván azok a diákok
jelentkeznek, akikkel a gimiben (nyilván egy jó fizikatanár munkájának
köszönhetően) nem sikerült megutáltatni a fizikát, és így valamelyest
vonzódnak a tárgyhoz. Ha belőlük végül mégis rossz fizikatanárok lesznek, az
nyilván az egyetemek sara. És itt elérkeztünk a probléma egyik gyökeréhez.
Ugyebár azt szokták mondani, hogy a fejétől bűzlik a hal. Hát, bizony, az
egyetemeken is komoly problémák vannak az oktatással! Nem tudunk jó, és
hatékonyan működő tanárokat kiképezni.

Az egyetemeken nemcsak a fejkvótarendszer okoz gondot, hanem (a tanárképzés
szempontjából) inkább az, hogy ott az oktatást elnyomja és háttérbe szorítja
a kutatás, mert csak azon keresztül lehet karrierhez (magas beosztáshoz),
pénzhez, hatalomhoz jutni. Az egyetemeket az MTA segédletével elfoglalták, és
hitbizományuknak tekintik a kutatók, akik az oktatással csak másodlagosan
foglalkoznak. Az egyetemeken nem téma az, hogy hogyan lehetne jobban,
eredményesebben oktatni, jobb és hatékonyabb, a társadalmi szükségleteknek és
az átlagos diákoknak jobban megfelelő középiskolai oktatási programokat és
tananyagokat fejleszteni, jobb és hatékonyabb munkára képes tanárokat
kiképezni. A tudományos eredmények hajszolása áll a központban, és az oktatók
nem érdekeltek abban, hogy az oktatásra a minimálisan elégségesnél több
idejüket fordítsák. A kutatásra viszont erősen késztetve, kényszerítve
vannak. Legalábbis a természettudományos felsőoktatásban ilyen a helyzet.
Próbáljuk csak felidézni, hogy az elmúlt néhány évben találkoztunk-e itt, a
Fizinfón olyan egyetemi tanszéki szeminárium ill. előadás hirdetéssel, ami
nem valamely kutatási témával, hanem az oktatás tartalmával, módszertanával,
ezek fejlesztésével lett volna kapcsolatos? Én egyre sem emlékszem...

Abszurd és veszélyes dolognak tartom, hogy az egyetemeken az oktatás háttérbe
került a kutatással szemben. Ez a helyzet ugyanis a tanárképzés minőségét
erősen lerontja, és az egyetemek közoktatással szemben állított túlzó
elvárásainak is ez az egyik forrása. Az okok keresésében lehetne még tovább
haladni. Korábban másutt már írtam részletesebben is ezekről a dolgokról, így
azoknak, akiket az eddigiak nem untattak, és esetleg további részletekre is
kíváncsiak, ajánlom alábbi írásaimat:
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0007/papp.html
http://epa.oszk.hu/00300/00342/00161/papp0307.html
http://www.matud.iif.hu/05mar/09.html
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/szamok/tv2006/tv0609/tartalom.html

Nekem úgy tűnik, hogy a természettudományi oktatás fejlesztésére, javítására,
új utak és módszerek keresésére összpontosított szellemi erő csak kicsiny
töredéke annak, amit a természettudományok kutatására fordítunk. Pedig a mai
helyzetben ennél sokkal többre lenne szükség. Még ha nem vennének el tőlünk
óraszámokat, akkor is folyton-folyvást azon kellene gondolkodnunk, hogy
állandóan változó világunkban mit és hogyan oktassunk másként. Csökkenő
óraszámok mellett pedig muszáj az oktatás tartalmán és formáján is
változtatni.

Sokkal több szellemi erőforrást kellene az oktatás fejlesztésére
koncentrálnunk, leginkább az egyetemeken, és a kutatás rovására! A mai
helyzetben, utódaink jövője szempontjából, az oktatás sokkal fontosabb
(kellene hogy legyen) a kutatásnál. Erről is írtam már cikket, de még nem
sikerült fórumot találnom a közléséhez.


Papp Zoltán  • [Fizinfo] kerettanterv: helye lenne az önkritikának is, Papp Zoltán, 12/03/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page