Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] oktatas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] oktatas


Chronological Thread 
  • From: Foldes Istvan <foldes AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] oktatas
  • Date: Sat, 01 Dec 2007 12:10:15 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

Minden ellenérzésem mellett el kell ismernem azt, hogy Vekerdynek igaza van abban, hogy rossz
a természettudományos oktatás. Rossz az az oktatás, ami azt eredményezi, hogy az általános iskolában (6-7. osztály) még érdeklődő
gyerekeket pár év múlva már csak ijesztgetni lehet fizikával és kémiával, majd érettségi tájára tudásuk is lenullázódik.
Ennek a totálisan elhibázott, nem bemutatásra (kísérlet!), demonstrációra, ismertetésre épülő, hanem bemagoltató
tanítás az oka. Teljesen fölösleges pl. a 7.-8. osztályos kémiában a K,L, M héjak, s,p,d kvantumszámok, illetve azok
betöltésének bemagoltatása (amit úgysem érthetnek meg akkor),
de ugyanilyen elhibázott az emelt szintű érettségin különböző molekulák kötésszögei
fejből való ismeretének bemagoltatása. De ilyen példákat még tucatjával lehet említeni.
Az érettségi-felvételii követelmények is mindenhol inkább lexikálisak, mint gondolkodást megkövetelők
Az ok kettős:
1. A középiskolák célja manapság nem a tanítás, az ismeretszerzés, hanem az egyetemi felvételre való
előkészítés. Ezért a tanárok igyekeznek az órákat úgy megtartani, hogy az adott tárgyból az érdeklődő diákok
a követelményeket teljesíteni tudják. Ennek következménye az, hogy fizikából néha az ismeretadás helyett
a nem természettudományos érdeklődésű gyereknek is irtó bonyolult feladatokat kell megoldania, ami számára érdektelen,
amire nem képes, és ami megutáltatja vele az egészet. Végül ő is bemagol néhány képletet, és a legegyszerűbb feladatokat
megoldva átcsúszik, majd rögtön elfelejt mindent. A fizika érdekességeinek megmutatására, kísérletezésre - amint korábban is
írtam - nincs idő, mert kevés a tanóra, illetve, ha az ismeretadásra koncentrál a tanár, akkor nem lesz példamegoldás stb....
2. A fizikát érdekesen tanítani nehéz feladat, kiváló, nagy tudású tanárok szükségesek hozzá, amikor egyre kevesebb jó tanár van.
A pedagógusok általánosan is alacsony megbecsültsége miatt, és különösen a természettudományi oktatás fenti problematikája,
visszaszorítása miatt az egyetemekre már évek óta folymatosan gyengülő minőségű hallgatók kerülnek be.
A 72-80 ponttal bekerült hallgatók, akik valahogy túljutnak a vizsgákon - mert az egyetemek nem akarnak létszámot és kvótát veszteni -
tanári diplomát kapnak tudás nélkül.
Itt egy pozitív visszacsatolás van (egyre rosszabb az oktatás minősége, egyre kevésbé lesz népszerű, egyre kevesebb óra,
egyre gyengébb tanárok), nem tudom, meg lehet-e állítani még ezt a folyamatot.
Üdvözlettel
Földes István  • [Fizinfo] oktatas, Foldes Istvan, 12/01/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page