Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] arról, hogy mit miért tanítsunk és tanuljunk

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] arról, hogy mit miért tanítsunk és tanuljunk


Chronological Thread 
  • From: Laszlo Vegh <vl AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] arról, hogy mit miért tanítsunk és tanuljunk
  • Date: Sat, 1 Dec 2007 10:56:05 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Eredetileg egy hirdetési lap színes írásaként jelentettem
meg az alábbi szöveget.
.................
Nagy gondot okoz az általános iskolát végző tanulóknak és szüleiknek, hogyan
tovább. Sokan gondolják, azt tanulja csak a gyermek, amivel majd jól lehet
keresni. De másra is kell figyelnünk. Ahogyan az egyes tárgyakat tanuljuk,
azzal agyunk működését, gondolkodásunkat is fejlesztjük.

Minek az a sok matematika? Hiszen a részletesebb matematikai ismeretekre
nagyon sokaknak nem lesz szüksége. Ám a matematika gondolkodást fejlesztő,
javító hatása mindenkinek fontos. Gondolkodási mintákat sajátítunk el a
számtani és mértani feladatok megoldása során. Ezek bekerülnek agyunk
feladatmegoldó módszerei közé és elménk egészen más területeken is
hasznosítja őket.

Miért kell magyarból annyi kötelezőt elolvasni? Olvasni tudni nem
csak a betűk összeolvasását jelenti, hanem általában a szépirodalom
olvasásának képességét is. Ha megnézzük az elsős, másodikos olvasókönyvet,
csak pár szavas mondatokat találunk benne. Magasabb osztályokban egyre
hosszabbak a mondatok és érettségire már a többsoros mondatokat is megérti
a tanuló. Ha elolvassa a kötelezőket. Azaz elménknek be kell gyakorolni az
olvasottak értelmezését. Talán száz-kétszáz vékonyabb,
vastagabb kötet elolvasása után jut el oda az ember, hogy valóban
tud olvasni. Elménk mintákat felismerő, feldolgozó képességét, a
képzelőerőnket fejleszti az olvasás. Erre nagyon szükségünk van, enélkül
nem sokra megyünk a gondolkodásunkkal, bármilyen okosak legyünk is.

Miért kell fizikát tanulni? Nem csupán a természet alapvető törvényeit kell
megtanulnunk, hanem elsajátíthatunk egy fontos gondolkodási
módszert is. Amikor valamilyen jelenséget vizsgálunk, a megértéshez
szükséges, hogy a lényegest el tudjuk választani a lényegtelentől, a
fontosat a kevésbé fontostól. Ehhez nem elég az okszerű gondolkodás és a
képzelőerő, ezt külön el kell sajátítanunk. Legtisztábban fizikát tanulva
szerezhetjük meg a lényeglátás képességét. Miközben a természet jelenségei
mögött álló törvényszerűségekkel foglalkozunk, észrevétlen megtanuljuk azt
is,hogyan kell valamire kérdezni, mint lehet felismerni a
fontos dolgokat. Különösen fontos a lényegesre való ráhibázás
a betegséget megállapító orvos számára, nem véletlen, hogy
az orvosegyetemre való felvételi egyik tárgya a fizika.

Ahhoz, hogy valamilyen dolgot le tudjunk írni, esetleg
hatást tudjunk rá gyakorolni, nem elég felismerni benne a lényeges elemet.
Nem feleslegesen van ott a többi rész sem, mert az elemek összefüggnek.
Hogy meg tudjuk érteni az egész működését, egységként, rendszerként
kell tudnunk szemlélni. Ha erről megfeledkezünk, nagyokat tévedhetünk és
alig helyrehozható károkat okozhatunk. Elsősorban a biológia és a földrajz
tanulmányozása során fejlődik ki a rendszerben való gondolkodásunk. Ezeket
a tárgyakat nem is tudjuk rendesen tanulni, ha egyes részeit különállóan
akarjuk elsajátítani.
.........................
Ha valakit részletesebben is érdekelné mindez, olvashat még róla
a fenntartható fejlődésről szóló jegyzetem legújabb változatának a
48-52. oldalán, a jegyzet a
www.atomki.hu/kornyezet
helyről tölthető le.
Végh LászlóArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page