Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Oraszam es tananyag

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Oraszam es tananyag


Chronological Thread 
  • From: "Janos Sebestyen Janosy" <jjs AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Oraszam es tananyag
  • Date: Thu, 29 Nov 2007 13:50:00 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal

Tisztelt koll égák! Mielőtt kátrányba és tollba forgatnának, hadd jelensem ki sietve: NEM ÉRTEK az oktatáshoz, se a középiskolaihoz, se az egyetemihez, kizárólag mint VOLT DIÁK szeretnék szólni.

Úgy érzem, mindent annak köszönhetek, hogy a középiskolában tanáraim a logikus gondolkodást és a találékonyságot (kreativitást) próbálták fejleszteni (nagyon sok példamegoldás, Matematikai Lapok, a stresszhez szokáshoz meg mindenféle matek és fizika tanulmányi versenyek, akol egyébként soha nem TUDNI kellett, hanem FELADATOT kellett megoldani.)

Az egyetemen kaptunk egy sor alapismeretet (ami nem árt) de utána azt tanultuk meg, hogy bármelyik nolcszáz oldalas könyvből hogyan kell három hónap alatt levizsgázni. Meg az önnálló munkához szoktunk - évfolyamtervek, egyénre szab ott feladatok. Megtanultunk TANULNI - gyorsan meglátni a lényeget, gyorsan, sokat, de nem felületesen olvasni, és önnállónak lenni. Az ismeretek meg úgyis összeszedhetők ha majd dol gozunk.

Nyilvánvaló, hogy azért nem mindegy, hogy a KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE milyen diszciplínák milyen alapismereteinek apropójából történnek. De meggyőződésem, hogy ha a készsé gek fejlesztése helyett a "tudás", a magoltatás a fontos, akkor a tananyag már mindegy is.

Nyilván most is vannak kitűnő tanárok, akik - ha hagynák őket - diákra szabva tudnának készségeket fejleszteni. Ehhez nyilván kell az óraszám.

Mindezt csak azért írtam, hogy talán nem azzal kell foglalkozni, hogy hol meg mikor tanuljunk kvantumfizikát, meg hogy milyen fizika kell egy polgármesternek, hanem hogy hogy lehetne - mivel, milyen módszerekkel - logikusan gondolkozó, találékony (jó, legyen kreatív), problémamegoldásra önnállóan képes fiatalokat kinevelni. A többi úgyis jön magától.

Jánosy János Sebestyén, KFKI AEKI

Janos-Sebestyen Janosy 
-------------------------------------
Head of Simulator Development Dept.
KFKI Atomic Energy Research Institute
Phone:  (36 1) 392 22 90 
Fax:    (36 1) 395 92 93
E-mail: jjs AT sunserv.kfki.hu
-------------------------------------
 


  • [Fizinfo] Oraszam es tananyag, Janos Sebestyen Janosy, 11/29/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page