Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] "szakértő"

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] "szakértő"


Chronological Thread 
  • From: Zátonyi Sándor <zatonyis AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] "szakértő"
  • Date: Wed, 28 Nov 2007 18:18:48 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Kollégák!

Magam sem gondoltam, hogy ilyen hamar igazam lesz. A november 22-i
[Fizinfo]-ra küldött levélben írtam az alábbiakat:"A politikára a rendszerváltás óta jellemző (pártoktól, koalícióktól
FÜGGETLENÜL), hogy mindenről politikai és pénzügyi alapon dönt, és nem veszi
figyelembe a szakmai érveket. (Mellesleg bármilyen szakmai/szakértői
véleménnyel szemben lehet ellentétes szakmai/szakértői véleményt találni.)"

Ma a Népszabadságban már megjelent az 1700 tiltakozó véleményével szemben egy
"szakértői" vélemény. Ráadásul a tények is elferdítve: Miért több a
természettudományos órák száma? Talán mert a matek (=számtan) órák száma volt
kevesebb annakidején? Vagy "szakértőnk" nem látta az óraszámokat?

A többszaáz aláírás nem számít. Nem számít egy sereg elismert PEDAGÓGUS
véleménye. Nem számoltam össze, de kb. 20 ERICSSON-DÍJAS és jónéhány RÁTZ
TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJAS is az aláírók közt van. Ök nem értenek hozzá? Ők a
"diktatórikus rendszer" érdekeit képviselik? Ők nem elég humánusak?

Ráadásul úgy tűnik, hogy a "szakértő" a petíció szövegében nem olvasta, hogy
"...fizikusok bábáskodtak például a röntgenkészülék, a rádió és a WEB
születésekor is. De az ő segítségükre lesz szüksége az emberiségnek az égető
energiagondok megoldásához is. A fizika is HUMÁN tudomány, mert az emberi
jólétet szolgálja." Nem kellene tehát humán-reál ellentétet faragnia a fizika
óraszámának csökkentéséből.

Nem reklámképpen, csak a hiteles tájékoztatásért a "szakértő" véleménye itt
olvasható:
http://nol.hu/cikk/472983/

Fel vagyok háborodva! Nagyon!

Zátonyi Sándor (ifj.)Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page