Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Óra a Múzeum körúti rács mögött...

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Óra a Múzeum körúti rács mögött...


Chronological Thread 
  • From: Keszthelyi Sándor <keszthelyi AT gf.pte.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Óra a Múzeum körúti rács mögött...
  • Date: Fri, 26 Oct 2007 07:54:16 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Óra a Múzeum körúti rács mögött egytized
másodperc pontossággal mutatta a közép-európai időt

2003. szeptember 30.
PRUSINSZKI ISTVÁN (SZERKESZTETTE: CSIZMÁS KINGA)


Néhány évtizeddel ezelőtt szinte nem volt olyan
budapesti ember, aki meg ne állt volna fél percre a
régi Műegyetem Múzeum körúti épülete előtt, és össze ne
igazította volna karóráját az árkádok alatt ketyegő,
mindig pontosan járó órával. Ezt a vasrácsokkal védett,
egyszerű órát mindenki kedvelte, és bizonyos
tisztelettel nézett rá, mert az egyetlen hiteles és
tökéletesen megbízható szerkezetnek tekintették a
fővárosban.A nevezetes állóóra elődjét 1888 körül Schuller
Alajos fizikus javaslatára helyezték el ugyanezen a
helyen. A bécsi Urbán cég műhelyéből kikerült
kronométer alig emlékeztetett a ma is látható
időmérőre: csak a számlapja volt látható, és a
másodperceket sem mutatta. Közvetlenül az első
világháború kitörése előtt, 1913-ban cserélték fel
azzal a precíziós ingaórával, amelyet - a Pesti Hírlap
egyik 1927-es száma szerint - Hoser Viktor Apród utcai
órásmester készített. A közismert és nagy hírnévre
szert tett cég látta el csillagászati órával a
tudományos intézetek többségét, köztük a sváb-hegyi
csillagvizsgálót is. Megbízható, finoman kidolgozott
műszereik iránt nagy volt a kereslet, és akkoriban még
gondosan ügyeltek arra, hogy egy-egy termék ne csak
néhány évig, hanem hosszú évtizedekig szolgálhassa
gazdáját.A Múzeum körúti órát az "ingák
arisztokráciájának" is nevezett Riefler-inga
működteti. A második emeleten ugyanis megtalálható az
alsó óra tökéletes mása, amely elektromágnesek
segítségével biztosítja a tökéletes összhangot és
pontosságot. A hajdan itt működő kozmográfiai intézet
fiatal tudósai a csillagászati idő alapján egytized
másodperc pontossággal tudták meghatározni a
közép-európai időt, és minden hétfő reggel különleges
kulcs segítségével húzták fel a híres állóórát. Attól
kezdve, hogy a külföldi csillagvizsgálók időjelzését
rádión fogni tudták, a pontosság egyszázad másodpercre
nőtt."Igen népszerű és jelentős alkotása ez az óra
Budapestnek - lelkendezett 1928-ban, a felállítás
negyvenedik évfordulója kapcsán Az Ujság tudósítója. -
Néha egész csapat ember áll meg előtte és saját óráját
szegezi vele szembe, de mindig a legteljesebb
meghódolással és hozzá való alkalmazkodással. Néhány
ember pont ezen a helyen tudja meg, hogy a villamoson
kilopták a zsebéből az óráját, amikor igazítás végett
keresi, de nem találja többé a zsebében." A lap
cikkének szerzője szerint a közhasznú órához tragikus
esemény is fűződik: egy ígéretes tehetség szomorú
halála. Az 1920-as években történt, hogy a Bácskáról
Budapestre került fiatal csodahegedűs, Nagy János
apjával együtt sétálgatott a Múzeum körúton, és a
műegyetemi óra előtt megállva, ajándékul kapott
ezüstóráját állította be. Mikor ezzel elkészült,
apjával a körút túloldalára szeretett volna átsétálni,
ám az előtte álló aszfaltbódé eltakarta a kilátást, és
a szerencsétlen gyereket egy autó elütötte.Amikor 1924. január 10-én ellopták a híres óra
rézsúlyát, a pestiek joggal panaszkodtak: "Megállt az
egyetlen pontos óra a fővárosban!" Ma már nehéz
elképzelni, de a jelentéktelennek tűnő eset akkor
szinte sokkolta a közvéleményt. Az ellopott alkatrészt
szerencsére néhány napon belül pótolták, és az új súly
beállítását felhasználták az egész óramű
kitisztítására. 1926-ban az egyetem gondnoksága a sajtó
útján figyelmeztette a közönséget, hogy az óra néhány
napig nem lesz tökéletesen megbízható, mert kicserélik
a falban lévő vezetékeket, így a villamos kapcsolat egy
időre megszakad az alsó és a felső óra között.
Egyébként utóbb kiderült, hogy a becsült öt másodperc
helyett a derék kronométer csak alig három
másodpercnyit tért el a pontos időtől.Az idén kilencvenéves Múzeum körúti óra azóta is
megbízhatóan működik, bár egyre kevesebben veszik
észre, és állnak meg a sűrű vasrács előtt, hogy
megnézzék, tényleg pontos-e az órájuk.
Idemásolta: Keszthelyi Sándor (Köszö)

Attachment: spacer.gif
Description: GIF image
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page