Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Óra a Múzeum körúti rács mög ött...

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Óra a Múzeum körúti rács mög ött...


Chronological Thread 
  • From: "Válas György" <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Óra a Múzeum körúti rács mög ött...
  • Date: Wed, 31 Oct 2007 19:04:54 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal


A Keszthelyi Sándor által közreadott leíráshoz:

A leírásban emlegetett második emeleti óra a Csillagászati Tanszéken volt.
Diák
koromban Marik Miklós akkori csillagász tanársegéd feladata volt az óra
gondozása.
Hogy mi is az a Rieffler-inga, azt nem tudom, nem emlékszem a Múzeum
körúti óra
ingájára, csak arra, hogy elektromágnes segítette a pontosságát. Egyébként a
KFKI-
ban a gondozásomban volt egy csillagászati óra, amely pontosabb volt ennél.
Higanyingája volt kvarc csõben. A higany nagyobb, és a kvarccsõvel
egydimenzióssá
alakított, így megháromszorozott hõtágulása kompenzálta az invar ingaszár
hõtágulását.
A leírásban szereplõ századmásodperces pontosság túlzott. Az akkori
rádiós idõadók
nóniuszos idõjelzése csak egy hatvanad másodperces pontosságú beállítást tett
lehetõvé, nem századot. Pontosabban: beállítani még ilyen pontosan se
lehet, beállítani
jó, ha két-három tizedmásodpercre sikerül, hanem hatvanad másodperc
pontossággal
lehet meghatározni a korrekciós tagot, vagyis az óra járásának az eltérését a
zónaidõtõl.
Az idõadókat pedig nem a csillagászati intézetek mûködtették, hanem a
metrológiai
intézetek.
Az ingaóra kivételes pontossága már akkor elvesztette kiemelt
jelentõségét, amikor
megkezdõdött a Kossuth Rádión (vagy talán már korábban, a Rádió I-en) a
naponta
többszöri pontos idõjelzés. A kvarc karórák elterjedése pedig végképp
mûszaki emlékké
tette.

Válas György

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page