Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kalman Orsolya

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kalman Orsolya


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kalman Orsolya
  • Date: Fri, 26 Oct 2007 12:40:16 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N Á R I U M


KÁLMÁN ORSOLYA (MTA SZFKI):
"Spinérzékeny interferencia félvezetõ kvantumgyûrükben"

Idõpont: 2007. október 30. (kedd) 10:00
Hely: I. épület, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Kalman Orsolya, Szeminarium koordinator, 10/26/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page