Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Pungor Erno akademikus

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Pungor Erno akademikus


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Pungor Erno akademikus
  • Date: Thu, 21 Jun 2007 08:37:18 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

forrás: http://www.mta.hu/

Elhunyt Pungor Ernő akadémikus
2007.06.14.
"Boldog, ki eldicsekedhetik, hogy önmagához
és életelveihez mindig hű maradt!..."
(Gróf Széchenyi István)

A gyászoló család, a Magyar Tudományos Akadémia, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány mély megrendüléssel tudatja, hogy

Pungor Ernő

kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem emeritus professzora, nyugalmazott tárca nélküli
miniszter,

a Veszprémi Vegyipari Egyetem volt professzora és rektorhelyettese, a
Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémia tanszékének volt
vezetője és a Vegyészmérnöki Kar dékánja, az Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság, az Országos Atomenergia Bizottság, a Magyar CERN Bizottság, az
IUPAC Magyar Nemzeti Bizottságának volt elnöke, az MTA Analitikai Kémiai
Bizottságának örökös tiszteletbeli elnöke, a Magyar Kémikusok Egyesülete
analitikai szakosztályának volt elnöke a Magyar Mérnökök és Építészek
Világszövetségének elnöke, a Magyar Mérnökakadémia alapító tagja, a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány létrehozója és első
főigazgatója, majd haláláig tudományos tanácsadója, valamint számos
további hazai és nemzetközi tudományos szervezet alapítója,
tisztségviselője, illetve tagja,

a Royal Society, az Analytical Chemical Society of Japan, az Austrian
Analytical and Microanalytical Society, a Chemical Society of Finland, az
Egyptian Pharmaceutical Society és sok más hazai és nemzetközi szervezet
tiszteletbeli tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a
Veszprémi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Technische Universität (Bécs), a
Shanghai Teachers University, és több más külföldi egyetem díszdoktora,

az Állami Díj, az Akadémiai Aranyérem, a Magyar Köztársasági Érdemrend
Nagykeresztje, a Robert Boyle-aranyérem, a Talanta Aranyérem, a Grosses
Deutsche Verdienstkreuz, a Francia Becsületrend tiszti fokozata, a Ludwig
von Fraunhofer-díj, a Príma-díj és számos más hazai és nemzetközi díj
kitüntetettje, a magyar kémiai műszergyártás egyik megteremtője, nagyszámú
találmány kidolgozója, szülőhelyének, Vasszécsénynek díszpolgára

2007. június 13-án, életének 84. évében váratlanul elhunyt.

Halálával a nemzetközi és hazai tudományos élet kiemelkedő, elismert
egyénisége, vegyész, gyógyszerész és vegyészmérnök generációk oktatója,
tudományos iskola megalapítója, az analitikai kémia nemzetközi hírű
eljárásainak kidolgozója és megvalósítója, a tudomány érdekében
nemzetközileg is kiemelkedő közéleti szerepet betöltő tudománypolitikus
távozott körünkből.

Búcsúztatása 2007. június 29-én 12.00 órakor a Fiumei úti Nemzeti
Sírkertben lesz a római katolikus egyház szertartása szerint.

Emlékét és szellemi hagyatékát tisztelettel és szeretettel megőrizzük,
szívünkben és műveiben tovább él.

Gyászolják: felesége, gyermekei és családjuk, rokonai, munkatársai,
tanítványai, barátai és tisztelői.

(Táviratcím: Pungor, 1112 Budapest, Meredek u. 4.)

**********************************************************************
Szalay Istvanne (Kati) Tel: +36-1-392-2562 Fax: +36-1-392-2503
MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai Kut.Int. Szamitogep Halozati Kozpont

e-mail:szalay AT sunserv.kfki.hu
http://www.kfki.hu/~szalay/
**********************************************************************

  • [Fizinfo] Elhunyt Pungor Erno akademikus, Szalay Kati, 06/21/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page