Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szeminarium -- F.I.B. Williams

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szeminarium -- F.I.B. Williams


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Szeminarium -- F.I.B. Williams
  • Date: Wed, 13 Jun 2007 16:37:45 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghívó
a BME TTK Fizika Tanszék szemináriumára

Francis I.B. Williams
"View on electronic properties of graphene"

Idõpont: 2007. június 21 (csütörtök) 15 óra

Az elõadás helye:
BME F. épület III. lépcsõház, II. em. 15 terem,
Budapest, XI Budafoki út 8.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk.


G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page