Skip to Content.

fizinfo - Re: [Fizinfo] kérdés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


Re: [Fizinfo] kérdés


Chronological Thread 
  • From: Zimanyi Magdolna <mzimanyi AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Ujvári Sándor <ujvari AT datatrans.hu>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] kérdés
  • Date: Wed, 9 May 2007 15:08:19 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Ujvári tanár úr, t. Fizinfo,

On Tue, 8 May 2007, Ujvári Sándor wrote:

> [...]
>
> Tisztelt Kollégák!
>
> A Science in School egy új, a természettudományok tanításával
> tanításával foglakozó folyóirat. A szerkesztő egy cikkhez
> segítséget kért. Azt kérdezi, hogy létezik-e Magyarországon, vagy
> magyar nyelven olyan honlap, ahol tudósok tanárok válaszolnak a
> hozzájuk fordulók kérdéseire (Ask a scientist! típus). (Egyébként,
> ha nincs, akkor talán el lehetne gondolkozni azon, hogy csináljunk
> egyet.) Kérem, ha valaki tud ilyenről, akkor értesítsen.
>
> Előre is köszönöm kedves segítségüket.
> Ujvári Sándor
> fizikatanár
>
> ujvari AT datatrans.hu

"Ask a scientist" magyar szolgáltatásról nincs tudomásom. Létezik
viszont "Ask a libarian" típusú szolgáltatás, amely talán nem eléggé
közismert:

http://libinfo.oszk.hu/

Az Országos Széchényi Könyvtár által szervezett Libinfo konzorcium
munkatársai működtetik.

Mivel a fizinfo olvasók számára is érdekes lehet, levelem végére
másolom Tokaji Nagy Erzsébet levelét, mely a Katalist listán jelent
meg nemrég, s melyben válaszadókat is keres a fizika témakörében.

Hátha a fizinfo olvasói között valaki késztetést érez és
jelentkezik. :-)

------------------------------

Az

> el lehetne gondolkozni azon, hogy csináljunk egyet.

megjegyzéshez hadd fűzzem hozzá, hogy érdemes tanulmányozni a
Libinfo történetét: nem egészen könnyű feladat "csinálni egyet".

Üdvözlettel

Zimanyi Magdolna

KFKI Reszecske- es Magfizikai Kutato Int. !Tel: (+36-1)-392-2558
Szamitogep Halozati Kozpont !FAX: (+36-1)-392-2503
Levelcim: H-1525 Budapest 114, Pf. 49 ! (+36-1)-395-9151
E-mail:
mzimanyi AT sunserv.kfki.hu
URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
--------------------------------------------------------------------

--- Melléklet: Tokaji Nagy Erzsébet Katalist levelének másolata ---

Date: Mon, 2 Apr 2007 15:49:02 +0200
From: Tokaji Nagy Erzsébet
<tokaji AT oszk.hu>
To:
katalist AT listserv.iif.hu
Subject: [KATALIST] Libinfo válaszadók

Kedves Kollégák!

A Libinfo szolgáltatás - mint bizonyára tudják - immár nyolcadik éve
működik. A többéves tapasztalat alapján megállapítható, hogy a kérdések
száma csaknem állandósult (10-20/munkanap), a témák viszont folyamatosan
változnak. Megjelennek és újra meg újra előtérbe kerülnek olyan modern,
újonnan elfogadott szakterületek, szakdolgozati témák, amelyeknek nincs,
vagy kevés szakreferense van a Libinfo jelenlegi válaszadói között. (Ld.
http://libinfo.oszk.hu/taglista.php)

Ezért válaszadókat keresünk az alábbi szakterületekre:

médiaügy
reklám, marketing, menedzsment, PR, kommunikáció
vállalkozásügy (üzleti tudományok)
munkaügy
közgazdaságtan
környezetvédelem
pszichológia
fizika
pályázatfigyelés
pedagógia
műszaki tudományok
turisztika
és a taglistán nem szereplő megyei könyvtárak (helyismereti szakértelem).

Az e területekhez tartozó kérdések mennyisége nem kiszámítható, hetekig nem
érkezik ilyen, majd a szakdolgozatírás időszakában akár napi több is
lehetséges.

Kérjük a kedves kollégákat, hogy aki kedvet, energiát és elhivatottságot
érez ezen internetes referensz tevékenységhez, az munkahelyi vezetőjének
támogatását megszerezve, részletesebb tájékoztatásért keressen meg bennünket
az alábbi e-mail címeken:
tokaji AT oszk.hu
horvathr AT oszk.hu

Segítő támogatásukat megköszönve,

üdvözlettel:

Tokaji Nagy Erzsébet
Libinfo Konzorcium titkára
_______________________________________________
Katalist mailing list
Katalist AT listserv.iif.hu
http://listserv.niif.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/katalist


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page